Suomen Akatemialta rahoitus Geologian tutkimuskeskukselle syvän geotermisen energian akatemiatutkijalle ja kahteen akatemiahankkeeseen

Geologian tutkimuskeskus (GTK) menestyi Suomen Akatemian syksyn rahoitushauissa yhteensä noin 1,4 miljoonalla eurolla. Tämä koostuu akatemiatutkijan rahoituksesta syvän geotermisen energian tutkimiseen. Lisäksi GTK on partnerina kahdessa akatemiahankkeessa: ensimmäinen tarjoaa innovatiivisen lähestymistavan fosforin erottamiseen ja talteenottoon materiaali- ja jätevirroista. Toinen tutkii rannikon roolia hiilinieluna. Syyskuussa 2023 alkavien hankkeiden rahoituskausi on nelivuotinen.

Kaksi tutkijaa tekee näytteen mineralogista tutkimusta LV-SEM-EDS-laitteistolla.

Suomen Akatemia rahoittaa n. 677 000 eurolla akatemiatutkijan syvän geotermisen energiaresurssien tutkimiseen kuumien vulkaanisten alueiden ja repeämävyöhykkeiden ulkopuolella. Käytön laajentaminen tarjoaa lähes rajattomasti energiaa yhteiskunnan tarpeisiin, kuten lämmitykseen. Resurssien löytäminen on globaali haaste. GTK:n erikoistutkija Alan Bischoff tiimeineen lähtee tunnistamaan prosesseja, jotka johtavat laajojen ja syvien luonnollisten lämpövarastojen syntymiseen matalissa lämpötiloissa erityisesti Pohjoismaissa.

Lisäksi GTK on mukana partnerina kahdessa rahoituksen saaneessa akatemiahankkeessa. Itä-Suomen yliopiston koordinoima hanke tarjoaa innovatiivisen teknologisen lähestymistavan fosforin erottamiseen ja talteenottoon materiaali- ja jätevirroista samalla kun materiaalit kierrätetään älykkäästi kiertotalouden konseptien mukaisesti. Fosfaattia pidetään strategisena raaka-aineena, jonka tarjonta on epävakaata ja jonka riittävä saatavuus voi tulevaisuudessa nousta merkittäväksi ongelmaksi. Tämän hankkeen tulokset paikkaavat olemassa olevia aukkoja tiedossa, tutkimuksessa ja kehitystyössä edistäen samalla resurssitehokasta kiertotaloutta. GTK:n osuus rahoituksesta on n. 400 000 euroa. Vastaavana tutkijana toimii erikoistutkija Malgorzata Szlachta.

Toinen rahoituksen saanut akatemiahanke tutkii kasviplanktonyhteisön koostumuksen ja hiukkasten kuljetusreittien vaikutuksia rannikkoalueiden hiilipumppuun ilmastonmuutoksessa. Tutkimuksella pyritään ymmärtämään paremmin rannikon roolia hiilinieluna. Meriekosysteemillä on merkittävä rooli ilmaston muokkaamisessa. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja GTK:n osuus rahoituksesta on n. 300 000 euroa. Vastaavana tutkijana toimii erikoistutkija Karoliina Koho.

Lisätiedot

Saku Vuori, johtaja, tiede ja innovaatiot, Geologian tutkimuskeskus
saku.vuori@gtk.fi
puh. 029 503 2459