Yhdessä oppien kohti vihreitä energiaratkaisuja ‒ EGT-TWINN rakentaa eurooppalaista tutkimuskapasiteettia

Käsityksemme vihreästä energiasta perustuu usein aurinko- ja tuulienergiaan. Olisi tärkeää nostaa myös geoterminen energia näiden vaihtoehtojen rinnalle puhtaana fossiilittomana energialähteenä ja edistää sen käyttöä. Osaamisen jakaminen tutkijoiden ja eurooppalaisten geologian tutkimuskeskusten välillä on tärkeä askel kohti vihreämpiä energiaratkaisuja.

Kallioperän rikkonaisuuden taustamittausta.
Kuva: Geologian tutkimuskeskus, Matti Immonen.

Neljä eurooppalaista geologian tutkimuskeskusta ja yksi yliopisto käynnistivät kolmivuotisen EGT-TWINN Horizon Europe Widera -hankkeen, jossa kasvatetaan yhteistä osaamista ja vaihdetaan kokemuksia parhaista käytännöistä. Tavoitteena on kehittää Viron geologian tutkimuskeskuksen (EGT) tutkimus- ja teknistä kapasiteettia, jonka avulla nopeutetaan Viron siirtymistä fossiilisista polttoaineista vihreän energian hyödyntämiseen.

”Hankkeen päätavoite on kehittää ja edistää Viron geologian tutkimuskeskuksen tutkimusosaamista”, sanoo EGT:n projektijohtaja Heikki Bauert. ”Olemme Euroopan nuorin geologian tutkimuskeskus, ja meillä on paljon opittavaa kumppaneiltamme – joista osa on toiminut jo yli 100 vuoden ajan. Suhtaudumme erittäin vakavasti tarpeeseen siirtyä vihreään energiaan. Siksi meidän on nyt otettava valtavia edistysaskelia ja kehitettävä osaamistamme ja valmiuksiamme toimia monilla tutkimuksen osa-alueilla. Juuri se on tämän hankkeen tarkoitus”, Bauert kertoo.

Hankkeen aikana Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ison-Britannian geologian tutkimuskeskus (BGS), Tanskan ja Grönlannin geologian tutkimuskeskus (GEUS) sekä Oulun yliopiston Mining School järjestävät monipuolista koulutusta ja vertaistutkimustoimintaa EGT:n henkilöstön kanssa. ”Minulla on hyvä tunne tästä hankkeesta. Kaikkien kumppaneiden vahva panos ja sitoutuminen jo hankehakemusta laadittaessa oli erinomainen alku yhteistyölle”, sanoo GTK:n erikoisasiantuntija Juha Kaija.

Kumppanit panostavat yhdessä osaamisen kasvuun

Hankkeessa on kyse yhdessä ja toisilta oppimisesta, sillä mukana olevien organisaatioiden henkilöstöllä on mahdollisuus parantaa osaamistaan osallistumalla koulutuksiin virolaisten kollegojen kanssa. Tämä tarjoaa myös erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja luoda uutta yhteistyötä.

”Olemme hyvin innoissamme EGT-TWINN -hankkeen käynnistymisestä täällä Virossa”, kertoo EGT:n johtaja Sirli Sipp Kulli. ”Henkilöstöllämme on mahdollisuus oppia parhailta ja jakaa omia lähestymistapojamme muille. Työntekijämme voivat tehdä yhteistyötä maailmanluokan asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi 3D-mallinnuksessa, malminetsinnässä ja geotermisen energian tutkimuksessa. Näillä aloilla olemme hyvin jännittävän matkan alussa.”

Kolmen seuraavan vuoden aikana järjestetään muun muassa kansainvälisiä konferensseja, joissa esitellään tuloksia ja tehdään hanketta tunnetuksi laajemmin. Tarkoituksena on keskittyä yhä tärkeämmiksi nouseviin aiheisiin, kuten kriittisten mineraalien etsintään ja hyödyntämiseen myös sosiaalisen toimiluvan näkökulmasta, geotermiseen energiaan ja kaukolämpöön sekä kaupunkien geokemiallisiin perustutilatutkimuksiin.

Geotermisen energian osalta hankkeessa järjestetään sarja seminaareja ja kursseja Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Suomessa. ”Aloitamme yhteistyön jo tänä kesänä”, kertoo GTK:n geotermisen energian erikoistutkija Alan Bischoff. Toukokuussa 2023 EGT-TWINN järjestää GTK:n strategisen osaamisen kehittämisen tuella kaksipäiväisen seminaarin ja ekskursion, joiden tarkoituksena on jakaa tietoa kiteisten syväkivien petrofysikaalisista ominaisuuksista ja vaikutuksesta ympäröivään kallioperään. Geotermisen energian hyödyntämisen kannalta sekä Viron että Suomen geologia on haasteellinen johtuen paksusta ja viileästä kallioperästä. ”Meidän on oltava innovatiivisia ja jaettava asiantuntemustamme mahdollisimman paljon, jos haluamme saada geotermisen energian toimimaan täällä Virossa ja Suomessa”, Bischoff toteaa.

EGT-TWINN -hanke lisää kaivattua yhteistyötä johtavien kansainvälisten tutkimuslaitosten välillä. Sen toivotaan johtavan pitkäaikaiseen tulokselliseen yhteistyöhön hankkeen päätyttyä.

”Odotan innolla EGT:n ja GTK:n yhteistyötä. Se luo monia mahdollisuuksia monialaiseen yhteistoimintaan sekä EU:n rahoittamissa tutkimushankkeissa että kahdenvälisessä yhteistyössä. Uskon, että EGT-TWINN -hanke on hyvä alku. Kun opimme tuntemaan toisiamme paremmin, voimme syventää tutkimusyhteistyötämme tulevaisuudessa”, sanoo GTK:n pääjohtaja Kimmo Tiilikainen.

Viron geologian tutkimuskeskuksen (Estonian Geological Survey, EGT) johtaja Sirli Sipp Kulli. Kuva: Kairi Põldsaar.

Lisätietoja

Juha Kaija, erikoisasiantunija
Geologian tutkimuskeskus GTK
juha.kaija@gtk.fi
puh. +358 29 503 2572

Heikki Bauert, projektijohtaja
Estonian Geological Survey EGT
heikki.bauert@egt.ee
puh. +372 5340 5654

Esittely ja lisätietoa hankkeen verkkosivuilta
EGT-TWINN: Enhancing Research Capacity at the Geological Survey of Estonia to Accelerate the Country’s Transition to Green Energy

 

EGT-TWINN-hankkeen rahoitus perustuu Euroopan unionin avustussopimukseen 101079459–EGT-TWINN–HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03