Gå till innehåll

Geologiska
forskningscentralen GTK

producerar opartisk forskningsdata och tjänster för näringslivets och samhällets behov för att påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral värld.

Ritad strategi bild. Landskap där element av geologi och text om strategi placeras.
Nyhet

Självförsörjning i fråga om råvaror, att minska på miljökonsekvenser, kolneutral energi – Geologiska forskningscentralens nya strategi svarar på dagens utmaningar

I framtidens värld ökar behovet av kolneutral energi och kolsänkor, råvaru- och materialsjälvförsörjningen betonas och miljökonsekvenserna måste beaktas allt mer. Geologiska forskningscentralen GTK:s nya strategi hjälper skapa en värld som är hållbar för miljön och människorna.

Geo.fi – Material och webbtjänster

Hör hittar du aktuella geologiska dokument och kan bläddra i, ladda ner eller köpa till exempel produkter med geografisk information.