Gå till innehåll

Geologiska
forskningscentralen GTK

producerar opartisk forskningsdata och tjänster för näringslivets och samhällets behov för att påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral värld.

Flotationsundersökning vid GTK Mintec-laboratoriet
Nyhet

Europeiska kommissionens råmaterialförslag: Hållbarhet och cirkulär ekonomi framhävs

Det råmaterialförslaget som Europeiska kommissionen publicerade den 16 mars 2023 (Critical Raw Materials Act) är viktigt för den gröna omställningen och för Finlands och EU:s försörjningsberedskap. Geologiska forskningscentralen GTK anser att förslaget ger Finland en möjlighet att stärka det internationella samarbetet. För att främja råmaterialförslaget är det bra för Finland att investera i GTK Mintec som främjar en hållbar gruvindustri och cirkulär ekonomi.

Geo.fi – Material och webbtjänster

Hör hittar du aktuella geologiska dokument och kan bläddra i, ladda ner eller köpa till exempel produkter med geografisk information.

Tjänster

Vi hjälper till att utveckla lösningar som förbättrar lönsamheten och minskar miljöpåverkan.

Forskning

Vi bedriver internationell vetenskaplig forskning på hög nivå inom geologiområdet.

Jobba hos oss

Vi erbjuder intressanta och mångsidiga uppgifter i en internationellt aktiv sakkunnig organisation.