Gå till innehåll

Geologiska
forskningscentralen GTK

producerar opartisk forskningsdata och tjänster för näringslivets och samhällets behov för att påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral värld.

Nyhet

Geologiska forskningscentralen publicerade det första kartmaterialet om mätresultaten av geologiskt väte i Finland

Det producerade kartmaterialet över de uppmätta maximala vätehalterna och det tidigare publicerade materialet som presenterar de potentiella vätekällorna i Finlands stenarter är de första i sitt slag i Finland.

Geo.fi – Material och webbtjänster

Hör hittar du aktuella geologiska dokument och kan bläddra i, ladda ner eller köpa till exempel produkter med geografisk information.