Gå till innehåll

Geologiska
forskningscentralen GTK

producerar opartisk forskningsdata och tjänster för näringslivets och samhällets behov för att påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral värld.

Personalen på jobbet vid GTK Mintec mineraltekniska provfabriken.
Nyhet

Geologiska forskningscentralens kunder uppskattar sakkunskap och tillförlitlighet

Resultaten från den senaste kundrelationsundersökningen visar att kunderna är mycket nöjda med Geologiska forskningscentralens (GTK) verksamhet. I undersökningen kartlades för första gången också kundernas synpunkter på hållbarhet och ansvarsfullhet. Nästan alla respondenter upplevde frågor i anslutning till ansvarighet som viktiga med tanke på företagsidentiteten.

Geo.fi – Material och webbtjänster

Hör hittar du aktuella geologiska dokument och kan bläddra i, ladda ner eller köpa till exempel produkter med geografisk information.