Asiantuntijahaku

Palaa asiantuntijahakuun
Cyz Marta
Research Scientist
+358295030007
Espoo

Löydät minut myös täältä:

Lataa vCard

Asiantuntija-alueet:

Olen tutkija, jolla on kokemusta erilaisten tutkimuskohteiden seismisten aineistojen (2D ja 3D) käsittelystä ja tulkinnasta (mm. epätavanomaiset luonnonvarat, mineraalien etsintä, maan kiteinen kuori ja geotermiset energiavarat). Olen taitava soveltamaan erilaisia tekniikoita, kuten attribuuttianalyyseja, 3C -prosessointia, anisotropiatutkimuksia/rakoennustamista ja geostatistisia kallio-ominaisuuksien inversiota, seismisten aineistojen analysoinnissa. Asiantuntija-alueeseeni kuuluu myös tekoälyn/koneoppimismenetelmien käyttö seismisen aineiston analysointiin ja tiedon integrointiin (kairanreikätieto/petrofysiikka).

Projektit ja julkaisut:

Google Scholar

Publons

Cyz Marta
Research Scientist
Espoo

Social media links:

Download vCard

Areas of expertise:

I am a researcher experienced in processing and interpretation of land seismic data (2D and 3D) concerning different exploration targets (e.g. unconventional resources, mineral exploration, crystalline crust, geothermal energy resources). I am skilled in the application of various techniques for seismic data analysis e.g. seismic attributes analysis, 3C data processing, anisotropy studies/fracture prediction, geostatistical rock-property inversion. My area of expertise includes also employment of AI/machine learning methods for seismic data analysis and data integration (well-log/petrophysical).