Asiantuntijahaku

Siirry asiantuntijahakuun
Hendriksson Nina
Ryhmäpäällikkö
+358295032305
Espoo
Lataa vCard

Asiantuntija-alueet:

Ryhmäpäällikkö tieteellisellä tvistillä. Koulutukseltani olen filosofian tohtori geologia pääaineenani. Tutkimuskokemukseni keskittyy isotooppimenetelmien soveltamiseen hydrogeologian laajassa kentässä. Tutkimusteemat liittyvät mm. sadantaan, pohjaveden muodostumiseen, pohjavesi-pintavesivuorovaikutukseen ja tekopohjaveteen. Minulla on myös kokemusta asiantuntijatehtävistä kansainvälisissä projekteissa keski- ja kaakkois-Aasiassa. Minulla on taustalla pitkä historia GTK:n isotooppigeologian laboratoriossa. Nykyisessä  roolissani Vesienhallinnan ratkaisut yksikön ”hydrogeologia ja mallinnus” -ryhmän vetäjänä päätehtäväni on johtaa ja tukea tiimiäni niin projekti- kuin tutkimuksellisissa teemoissa.

Hendriksson Nina
Team Manager
Espoo
Download vCard

Areas of expertise:

Team manager with scientific twist. Education is PhD in Geology. Research experience concentrates mainly on the broad field of hydrogeology and applying the isotopic methods there. Research themes have related to atmospheric precipitation, groundwater recharge, groundwater surface water interaction and managed aquifer recharge. I have also experience from international project in Central and Southeast Asia. Thought the long history in the GTK’s isotope geology laboratory I have ended up to Water Management unit as a team manager position. Main role today is leading and supporting the ”hydrogeology and modelling” team both in project and scientific themes.