Asiantuntijahaku

Siirry asiantuntijahakuun
Hendriksson Nina
Ryhmäpäällikkö
+358295032305
Espoo
Lataa vCard

Asiantuntija-alueet:

Ryhmäpäällikkö tieteellisellä tvistillä. Koulutukseltani olen filosofian tohtori geologia pääaineenani. Tutkimuskokemukseni keskittyy isotooppimenetelmien soveltamiseen hydrogeologian laajassa kentässä. Tutkimusteemat liittyvät mm. sadantaan, pohjaveden muodostumiseen, pohjavesi-pintavesivuorovaikutukseen ja tekopohjaveteen. Minulla on myös kokemusta asiantuntijatehtävistä kansainvälisissä projekteissa keski- ja kaakkois-Aasiassa. Minulla on taustalla pitkä historia GTK:n isotooppigeologian laboratoriossa. Nykyisessä  roolissani Vesienhallinnan ratkaisut yksikön ”hydrogeologia ja mallinnus” -ryhmän vetäjänä päätehtäväni on johtaa ja tukea tiimiäni niin projekti- kuin tutkimuksellisissa teemoissa.