GTK tekee kallioperätutkimusta Sodankylän ja Pelkosenniemen alueilla

Geologian tutkimuskeskus (GTK) kartoittaa ja tutkii kallioperäpaljastumia Sodankylän ja Pelkosenniemen alueilla kesäkuun ja syyskuun välisenä aikana. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkentaa Keski-Lapin kallioperän karttakuvaa, stratigrafiaa, sekä täsmentää alueen kallioperägeologista kehitystä. 

Kartoitus maastossa tehdään kävellen, eikä se aiheuta haittaa ympäristölle.  Alueella saatetaan tehdä myös näytteenottoa kivivasaralla tunnetuista kalliopaljastumista. Näytteenoton tarkoituksena on selvittää alueen sedimentaaristen kivien geokemiallista koostumusta ja ikää sekä luokitella alueen vulkaanisia kiviä entistä tarkemmin. Näytteiden analysointi tapahtuu myöhemmin laboratoriossa.

Tutkimus on osa GTK:n useampivuotista projektia, minkä tavoitteena on myöhemmässä vaiheessa tarkentaa Keski-Lapin kivilajien muodostumisen aikaisia sedimentaatio- ja vulkanismimalleja noin kaksi miljardia vuotta vanhassa merialtaassa sekä selvittää  alueen myöhempää tektonista kehitystä. Tämä mahdollistaa entistä tarkemmat alueelliset rinnastukset muihin vastaavantyyppisiin geologisiin muodostumiin muun muassa Kainuussa ja Perä-Pohjolassa. Työ toimii pohjana alueen muille kallioperägeologisille tutkimuksille malminetsintä mukaan lukien.

Lisätietoja: 
Geologi Jouni Luukas, jouni.luukas@gtk.fi, +358 29 5033777
Erikoistutkija Juha Köykkä, juha.koykka@gtk.fi, +358 29 5034266
Yksikön päällikkö Jouni Vuollo, jouni.vuollo@gtk.fi, +358 29 5034206

Geologian tutkimuskeskus GTK luo geologisella osaamisella ratkaisuja, uutta elinkeinotoimintaa ja kestävää kasvua. GTK:n työ painottuu puhtaaseen teknologiaan, mineraalitalouteen, digitalisaatioon ja yhdyskuntarakentamiseen. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen laitos ja työllistää noin 420 henkeä.