Siirry sisältöön

Avoimet tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) avoimia tarjouspyyntöjä. Useimmiten tarjouspyynnöissä sovellettavina ehtoina ovat Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (tiedostot ohessa).

Tarjoukset tulee toimittaa tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen siinä mainitussa muodossa. Tarjoajia kehotetaan täten tarkasti tutustumaan tarjouspyyntöön liitteineen, koska siihen on pyritty keräämään kaikki olennainen tieto kustakin kilpailusta. Tarjouskilpailun ollessa käynnissä GTK vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin ainoastaan tarjouspyynnössä mainitulla tavalla, sähköpostitse (muihin tiedusteluihin esim. puhelimitse ei vastata).

Tarjoajien /ehdokkaiden tulee seurata tarjouspyyntösivua tarjousaikana, koska tarjouspyyntöön voidaan liittää lisätietoja hankinnasta. Tällaisia voi tulla esimerkiksi tarjoajan/ehdokkaan esittämiin lisätietopyyntöihin annetuista vastauksista.

Gravimetrin hankinta (kansallinen hankintailmoitus) Hanki-tarjouspalvelu 13.2.2023 klo 14:00 GTK/46/02.03.01/2023
Chemical analysis and related services (EU-hankintailmoitus) Hanki-tarjouspalvelu 28.2.2023 klo 16:00 GTK/849/02.03.01/2022
HSE-ohjelmiston hankinta (EU-hankintailmoitus) Hanki-tarjouspalvelu 21.2.2023 klo 12:00 GTK/927/02.03.01/2022
Geological Expert Services (EU-dynaaminen hankintajärjestelmä) Hanki-tarjouspalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisaika 7.6.2024 GTK/250/02.03.01/2020
Kallionäytekairaukset Suomen alueella vuosina 2021-2025 (EU-dynaaminen hankintajärjestelmä) Hanki-tarjouspalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisaika 31.12.2025 GTK/319/02.03.01/2020
Geofysiikan mittauspalvelujen hankinta vuosina 2021-2024 (EU-dynaaminen hankintajärjestelmä) Hanki-tarjouspalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisaika 26.11.2024 GTK/744/02.03.01/2020
Maaperänäytteenotto ja havaintoputkien asennuksen Suomen alueella vuosina 2021-2025 Hanki-tarjouspalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisaika 17.12.2025 GTK/778/02.03.01/2020
Tarjouspyyntö /
Invitation to Tender
Liitteet, lisätiedot /
Appendices, Additional information
Tarjouksen oltava perillä / Due Date of Tender Diaarinumero
Reg. number