Hyppää sisältöön
 
Ota yhteyttä

Avoimet tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) avoimia tarjouspyyntöjä. Useimmiten tarjouspyynnöissä sovellettavina ehtoina ovat Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (tiedostot ohessa).

Tarjoukset tulee toimittaa tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen siinä mainitussa muodossa. Tarjoajia kehotetaan täten tarkasti tutustumaan tarjouspyyntöön liitteineen, koska siihen on pyritty keräämään kaikki olennainen tieto kustakin kilpailusta. Tarjouskilpailun ollessa käynnissä GTK vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin ainoastaan tarjouspyynnössä mainitulla tavalla, sähköpostitse (muihin tiedusteluihin esim. puhelimitse ei vastata).

Tarjoajien /ehdokkaiden tulee seurata tarjouspyyntösivua tarjousaikana, koska tarjouspyyntöön voidaan liittää lisätietoja hankinnasta. Tällaisia voi tulla esimerkiksi tarjoajan/ehdokkaan esittämiin lisätietopyyntöihin annetuista vastauksista.

Geological Expert Services (EU-dynaaminen hankintajärjestelmä) Hanki-tarjouspalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisaika 7.6.2024 GTK/250/02.03.01/2020
INVITATION TO TENDER FOR CHEMICAL ANALYSIS AND RELATED SERVICES Hanki-tarjouspalvelu 25.9.2020 klo 16:00 GTK/386/02.03.01/2020
Vesinäytteenotin Droneen Hanki-tarjouspalvelu 16.9.2020 klo 16:00 GTK/430/03.01/2018 50403-30131
OHUTHIELAITTEISTON HANKINTA Hanki-tarjouspalvelu 30.09.2020 klo 12:00 GTK/257/02.03.01/2020 /
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN CORIOLIS-MASSAVIRTAUSMITTAREIDEN HANKINTA Hanki-tarjouspalvelu 30.9.2020 klo 12:00 GTK/547/02.03.01/2019
MOBILE MULTIPARAMETER SPECTROPHOTOMETER

Hanki-tarjouspalvelu 09.10.2020 klo 16:15 pienhankinta
Mobile device for online water quality monitoring Small scale procurement
Hanki-tarjouspalvelu 16.10.2020 klo 16:15 pienhankinta
Tarjouspyyntö /
Invitation to Tender
Liitteet, lisätiedot /
Appendices, Additional information
Tarjouksen oltava perillä / Due Date of Tender Diaarinumero
Reg. number