Hyppää sisältöön
 
Ota yhteyttä

Avoimet tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) avoimia tarjouspyyntöjä. Useimmiten tarjouspyynnöissä sovellettavina ehtoina ovat Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (tiedostot ohessa).

Tarjoukset tulee toimittaa tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen siinä mainitussa muodossa. Tarjoajia kehotetaan täten tarkasti tutustumaan tarjouspyyntöön liitteineen, koska siihen on pyritty keräämään kaikki olennainen tieto kustakin kilpailusta. Tarjouskilpailun ollessa käynnissä GTK vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin ainoastaan tarjouspyynnössä mainitulla tavalla, sähköpostitse (muihin tiedusteluihin esim. puhelimitse ei vastata).

Tarjoajien /ehdokkaiden tulee seurata tarjouspyyntösivua tarjousaikana, koska tarjouspyyntöön voidaan liittää lisätietoja hankinnasta. Tällaisia voi tulla esimerkiksi tarjoajan/ehdokkaan esittämiin lisätietopyyntöihin annetuista vastauksista.

Geological Expert Services (EU-dynaaminen hankintajärjestelmä) Hanki-tarjouspalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisaika 7.6.2024 GTK/250/02.03.01/2020
Hienojauhatuslaitteisto Hanki-tarjouspalvelu 28.7.2020 klo 16:00 GTK/488/02.03.01/2020
Wireless seismic recording system Hanki-tarjouspalvelu 31.7.2020 klo 16:00 GTK/522/02.03.02/2020
Kairasydänraporttien tallennusohjelman hankinta (pienhankinta) Hanki-tarjouspalvelu 10.8.2020 klo 12:00 GTK/436/02.03.02/2020
A TENDER FOR AN ON-LINE X-RAY FLUORESCENCE (XRF) ALALYSER FOR WATER SAMPLES Hanki-tarjouspalvelu 14.8.2020 klo 16:00 GTK/389/02.03.01/2020
INVITATION TO TENDER FOR CHEMICAL ANALYSIS AND RELATED SERVICES Hanki-tarjouspalvelu 25.9.2020 klo 16:00 GTK/386/02.03.01/2020
Tarjouspyyntö /
Invitation to Tender
Liitteet, lisätiedot /
Appendices, Additional information
Tarjouksen oltava perillä / Due Date of Tender Diaarinumero
Reg. number