Hyppää sisältöön
 
Ota yhteyttä

Avoimet tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) avoimia tarjouspyyntöjä. Useimmiten tarjouspyynnöissä sovellettavina ehtoina ovat Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (tiedostot ohessa).

Tarjoukset tulee toimittaa tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen siinä mainitussa muodossa. Tarjoajia kehotetaan täten tarkasti tutustumaan tarjouspyyntöön liitteineen, koska siihen on pyritty keräämään kaikki olennainen tieto kustakin kilpailusta. Tarjouskilpailun ollessa käynnissä GTK vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin ainoastaan tarjouspyynnössä mainitulla tavalla, sähköpostitse (muihin tiedusteluihin esim. puhelimitse ei vastata).

Tarjoajien /ehdokkaiden tulee seurata tarjouspyyntösivua tarjousaikana, koska tarjouspyyntöön voidaan liittää lisätietoja hankinnasta. Tällaisia voi tulla esimerkiksi tarjoajan/ehdokkaan esittämiin lisätietopyyntöihin annetuista vastauksista.

GTK Mintec – Koetehtaan laajennuksen esisuunnittelun hankinta Hanki-tarjouspalvelu 12.01.2022 klo 10:00 GTK/764/02.03.01/2021
Geological Expert Services (EU-dynaaminen hankintajärjestelmä) Hanki-tarjouspalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisaika 7.6.2024 GTK/250/02.03.01/2020
Kallionäytekairaukset Suomen alueella vuosina 2021-2025 (EU-dynaaminen hankintajärjestelmä) Hanki-tarjouspalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisaika 31.12.2025 GTK/319/02.03.01/2020
Geofysiikan mittauspalvelujen hankinta vuosina 2021-2024 (EU-dynaaminen hankintajärjestelmä) Hanki-tarjouspalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisaika 26.11.2024 GTK/744/02.03.01/2020
Maaperänäytteenotto ja havaintoputkien asennukset Suomen alueella vuosina 2021—2025 Hanki-tarjouspalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisaika 17.12.2025 GTK/778/02.03.01/2020
Tarjouspyyntö /
Invitation to Tender
Liitteet, lisätiedot /
Appendices, Additional information
Tarjouksen oltava perillä / Due Date of Tender Diaarinumero
Reg. number