Siirry sisältöön

GTK numeroin

GTK NUMEROIN 2022
Bruttomenot, M€50,4
Kokonaistulot, M€15,7
Maksullisen toiminnan myyntituotot, M€9,5
Henkilöstö, henkilötyövuodet440
TULOT ASIAKASRYHMITTÄIN 2022M€%
Valtionhallinto4,126
Kuntasektori0,53
Elinkeinoelämä4,831
Vientiprojektit4,529
Muut asiakkaat1,811
Yhteensä15,7100
GTK:N MENORAKENNE 20221000 €%
Palkkaukset29 12258
Kiinteistömenot4 3929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat1 4563
Palvelujen ostot10 29920
Matkat2 0614
Investoinnit1 1422
Muut menot1 9634
Yhteensä50 435100