Siirry sisältöön

GTK numeroin

GTK NUMEROIN 2021
Bruttomenot, M€48,5
Kokonaistulot, M€15,6
Maksullisen toiminnan myyntituotot, M€8,0
Henkilöstö, henkilötyövuodet429
TULOT ASIAKASRYHMITTÄIN 2021M€%
Valtionhallinto4,428
Kuntasektori0,64
Elinkeinoelämä5,636
Vientiprojektit2,315
Muut asiakkaat2,717
Yhteensä15,6100
GTK:N MENORAKENNE 20211000 €%
Palkkaukset27 64857
Kiinteistömenot4 0688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat1 3643
Palvelujen ostot9 55420
Matkat7872
Investoinnit4 1619
Muut menot9642
Yhteensä48 546100