Hyppää sisältöön
 
Ota yhteyttä

GTK numeroin

GTK NUMEROIN 2019
Bruttomenot, M€47,3
Kokonaistulot, M€15,3
Maksullisen toiminnan myyntituotot, M€8,5
Henkilöstö, henkilötyövuodet419
TULOT ASIAKASRYHMITTÄIN 2019M€%
Valtionhallinto3,120
Kuntasektori0,64
Elinkeinoelämä5,536
Vientiprojektit3,422
Muut asiakkaat2,718
Yhteensä15,3100
GTK:N MENORAKENNE 20191000 €%
Palkkaukset26 09755
Kiinteistömenot4 1319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat1 2293
Palvelujen ostot10 28222
Matkat2 7976
Investoinnit1 2062
Muut menot1 6013
Yhteensä47 343100

GTK:n vuosikatsaukset

Vuosikatsaus 2019
Vuosikatsaus 2018