Hyppää sisältöön
 
Ota yhteyttä

GTK numeroin

GTK NUMEROIN 2020
Bruttomenot, M€43,7
Kokonaistulot, M€12,7
Maksullisen toiminnan myyntituotot, M€7,3
Henkilöstö, henkilötyövuodet401
TULOT ASIAKASRYHMITTÄIN 2020M€%
Valtionhallinto2,117
Kuntasektori0,76
Elinkeinoelämä5,140
Vientiprojektit2,016
Muut asiakkaat2,822
Yhteensä12,7100
GTK:N MENORAKENNE 20201000 €%
Palkkaukset25 68259
Kiinteistömenot3 5838
Aineet, tarvikkeet ja tavarat1 3473
Palvelujen ostot9 54222
Matkat9382
Investoinnit1 6514
Muut menot9652
Yhteensä43 708100

GTK:n vuosikatsaukset

Vuosikatsaus 2019
Vuosikatsaus 2018