Siirry sisältöön

GTK numeroin

GTK NUMEROIN 2023
Bruttomenot, M€54,3
Kokonaistulot, M€20,7
Maksullisen toiminnan myyntituotot, M€12,4
Henkilöstö, henkilötyövuodet453
TULOT ASIAKASRYHMITTÄIN 2023M€%
Valtionhallinto4,321
Kuntasektori0,94
Elinkeinoelämä5,928
Vientiprojektit5,125
Muut asiakkaat4,421
Yhteensä20,7100
GTK:N MENORAKENNE 20231000 €%
Palkkaukset32 12759
Kiinteistömenot4 4398
Aineet, tarvikkeet ja tavarat1 3002
Palvelujen ostot11 34621
Matkat2 3634
Investoinnit7771
Muut menot1 9084
Yhteensä54 261100