Gå till innehåll

GTK i siffror

GTK I SIFFROR 2021
Bruttokostnader, M€48,5
Intäkter totalt, M€15,6
Intäkter för den avgiftsbelagda verksamheten, M€8,0
Antal anställda, årsverken429
INTÄKTER PER KUNDGRUPP 2021M€%
Statsförvaltningen4,428
Kommunsektorn0,64
Näringsliv5,636
Exportprojekt2,315
Övriga kunder2,717
Totalt15,6100
GTK:S KOSTNADSSTRUKTUR 20211000 €%
Wages and salaries27 64857
Fastighetskostnader4 0688
Material, förnödenheter och varor1 3643
Inköp av tjänster9 55420
Resor7872
Investeringar4 1619
Övriga kostnader9642
Totalt48 546100