Gå till innehåll

GTK i siffror

GTK I SIFFROR 2022
Bruttokostnader, M€50,4
Intäkter totalt, M€15,7
Intäkter för den avgiftsbelagda verksamheten, M€9,5
Antal anställda, årsverken440
INTÄKTER PER KUNDGRUPP 2021M€%
Statsförvaltningen4,126
Kommunsektorn0,53
Näringsliv4,831
Exportprojekt4,529
Övriga kunder1,811
Totalt15,7100
GTK:S KOSTNADSSTRUKTUR 20221000 €%
Wages and salaries29 12258
Fastighetskostnader4 3929
Material, förnödenheter och varor1 4563
Inköp av tjänster10 29920
Resor2 0614
Investeringar1 1422
Övriga kostnader1 9634
Totalt50 435100