Gå till innehåll

GTK i siffror

GTK I SIFFROR 2023
Bruttokostnader, M€54,3
Intäkter totalt, M€20,7
Intäkter för den avgiftsbelagda verksamheten, M€12,4
Antal anställda, årsverken453
INTÄKTER PER KUNDGRUPP 2023M€%
Statsförvaltningen4,321
Kommunsektorn0,94
Näringsliv5,928
Exportprojekt5,125
Övriga kunder4,421
Totalt20,7100
GTK:S KOSTNADSSTRUKTUR 20231000 €%
Wages and salaries32 12759
Fastighetskostnader4 4398
Material, förnödenheter och varor1 3002
Inköp av tjänster11 34621
Resor2 3634
Investeringar7771
Övriga kostnader1 9084
Totalt54 261100