Hyppää sisältöön
 
Kontakta oss

GTK i siffror

GTK I SIFFROR 2019
Bruttokostnader, M€47,3
Intäkter totalt, M€15,3
Intäkter för den avgiftsbelagda verksamheten, M€8,5
Antal anställda, årsverken419
INTÄKTER PER KUNDGRUPP 2019M€%
Statsförvaltningen3,120
Kommunsektorn0,64
Näringsliv5,536
Exportprojekt3,422
Övriga kunder2,718
Totalt15,3100
GTK:S KOSTNADSSTRUKTUR 20191000 €%
Wages and salaries26 09755
Fastighetskostnader4 1319
Material, förnödenheter och varor1 2293
Inköp av tjänster10 28222
Resor2 7976
Investeringar1 2062
Övriga kostnader1 6013
Totalt47 343100