Kultur och värderingar

Vår kultur berättar och styr hur vi fungerar som arbetsgemenskap. Vårt mål är ett tydligt och smidigt arbetsschema som hjälper dig att orka och trivas på jobbet i dag och i morgon. På så sätt kan vi arbeta För vår jord och vara en av världens bästa geosurvey-organisationer.

Vår kultur bygger på gemensamt överenskomna värden, som är:

Djärvt nyfiken och banbrytande

Vi förutser aktivt framtiden, utvecklingen av verksamhetsmiljön och av kundernas behov samt tar vara på möjligheter.

Vi fungerar som en föregångare för samhällets bästa och går djärvt över gränserna till olika tillämpningsområden.

Vi förnyar målmedvetet vår kompetens, vår verksamhet och vårt sätt att jobba.

Mer tillsammans

Vi fungerar målmedvetet tillsammans med partner i ändamålsenliga nätverk.

Vi testar nya samarbetsformer.

Vi är en mångsidig gemenskap och delar och utnyttjar aktivt data och förståelse.

Ett uppskattad ansvarstagare

Vi har förtroende och är förtroendevärda.

Var och en av oss bär ansvar för resultaten av, kvaliteten på och obundenheten hos sitt arbete, arbetsgemenskapens välbefinnande samt främjandet av hållbar tillväxt.

Vi skapar en inspirerande stämning, uppskattar var och ens arbetsinsats och inkluderar alla.

Teckning av en person som sitter på en sten

I centrum för vår kultur

På GTK tror vi att människan är värdefull, nyfiken och strävar efter det goda. Detta är kärnan i sättet vi på GTK samarbetar och kommunicerar med varandra. Tillsammans har vi fastställt sju rutiner som vi strävar efter att följa i vår vardag.

1. Vi uppskattar och respekterar

Varje GTK-medarbetare har en roll att spela i förverkligandet av GTK:s uppdrag och i uppnåendet av målen. Alla arbetar för att vi ska kunna skapa lösningar för en hållbar, kolneutral värld.

Det vi gör visar hur vi värdesätter och respekterar varandra. Att hälsa, förbereda möten, ta hänsyn till andras arbete och använda ett begripligt språk är exempel på hur vi lägger grunden för ett smidigt samarbete, uppskattning av vår mångfald och omsorg om jämlikheten.

Två figurer som korsar en bäck

2. Vi bygger säkerhet

Vi har förtroende och är förtroendevärda. Var och en av oss kommer att göra sitt bästa för att uppnå det gemensamma målet. Dessa utgångspunkter hjälper oss att ta hand om både säkerheten i arbetet och den psykologiska säkerheten.

Vi sköter de uppgifter vi ansvarar för enligt överenskommelse. Vi hjälper och stöder varandra, ber om hjälp och ber om andras synpunkter och åsikter. Vi är inte rädda för misstag och straffar inte för misslyckanden, utan lär oss av dem.

När vi känner oss trygga i vår arbetsmiljö, vågar vi vara modiga. Vi trivs bättre på jobbet och kommer fram med idéer. I en trygg miljö kan vi vara kreativa, innovativa och framför allt sådana som vi är.

Vi håller ögonen öppna: Ibland kanske vi till och med har en benägenhet att välja de säkraste övergångsställena. Men om vi inte vågar utmana eller föra saker och ting på tal, är vi för försiktiga. Då kan vi inte lära oss och utvecklas som en gemenskap.

Inför utmanande val frågar vi: ”Ska vi våga vara modiga och försöka?”

Två figurer pratar i förgrunden, två andra går bakom med ryggsäckar

3. Vi väljer öppenhet

Öppenhet är vår attityd. Vi kommunicerar om våra förehavanden till varandra. Vi delar information på ett begripligt och överenskommet sätt, i gemensamma miljöer. Vi berättar också om oavslutade ärenden – de kan också kommuniceras.

Med öppenhet möjliggör vi transparens i informationen och verksamheten. Vi kan reagera på varandras agerande och hitta nya möjligheter att samarbeta. Vi kan identifiera missförhållanden och ta itu med dem i tid. Vi kan inte helt undvika misstag, men transparens gör det möjligt att korrigera saker hellre förr än senare.

Transparens innebär hos oss också att vi frågar och berättar hur det går för oss. Hur ser vår arbetssituation ut? Hur står det till med orken hos oss? Vad inspirerar oss, vad är frustrerande? En öppen diskussion gör det möjligt att stödja varandra i alla lägen.

Figuren skakar med handen som kommer från den bärbara datorn i hans knä, bredvid honom blåser två andra figurer för den lyckade mätningen

4. Vi firar framgångar

Yes, vi lyckades! Vi märker och erkänner små och stora framgångar, och gläds över dem. Vi firar både individers framgångar och framgångar som uppnåtts genom samspel.

Redan ”det gick bra”, ”det gjorde du bra” eller ”det här blev riktigt lyckat” är många gånger tillräckligt. Även tack är ett litet men viktigt ord för att fira en framgång. Förstås kan man också skåla tillsammans för en framgång när det är möjligt, virtuellt eller ansikte mot ansikte.

Samarbete och konkurrens är en del av den vetenskapliga världen. Som gemenskap ser vi till att tävlingsandan inte tränger undan samarbetet. Vi arbetar för gemensamma mål.

Två figurer pratar nästa post-it-lappar

5. Vi har arbetet under kontroll

Vi på GTK är en yrkesmässigt passionerad grupp. Vårt arbete är viktigt för hela världen. Och det finns mycket att göra. Vi ser ständigt nya möjligheter runt omkring oss.

Vi har lov och förmåga att begränsa vårt arbete så, att tid och energi blir över även för det övriga livet. Vi gör val och avgränsningar som möjliggör koncentration och en balanserad vardag. Vi upptäcker och korrigerar strukturer och processer som belastar vardagen. Vi tar hand om oss själva och stöder våra kollegor genom åtgärder som främjar orken.

Ingen kan hela tiden prestera på topp. Vi vågar säga att nu har vi för mycket arbete, och vi är stolta över normallånga arbetsdagar. Vi har vårt arbete under kontroll – inte tvärt om.

Vi håller ögonen öppna: Den yrkesmässiga passionen driver oss lätt in i brådskans hölja. Brådska är inte ett tecken på produktivitet eller ett sätt att infria våra värderingar. Det är viktigt att vi är medvetna om den destruktiva effekten av ständig brådska och att vi aktivt tar itu med de faktorer som orsakar brådskan i vår vardag. Då kan vi utföra högklassigt arbete För vår jord.

En grupp figurer i ett hybridmöte leende, några på plats vid bordet, några bakom skärmen

6. Vi tänker tillsammans

På GTK jobbar vi i ett nätverk. Allas arbete påverkar helheten och helheten påverkar allas arbete.

Vi bjuder in andra att delta i diskussioner och evenemang. Vi gör det möjligt för varandra att delta. Vi frågar och uppmärksammar i enlighet med det coachande arbetsgreppet: Vi är alla både mästare och lärlingar.

Vi tar del i den gemensamma diskussionen om GTK:s sätt att agera nu och i framtiden. Vi behöver inte veta allt för att kunna delta, för vi kan alltid fråga. Ibland ligger nyckeln till lösningen just i frågorna i stället för i svaren.

Vi håller ögonen öppna: Det är mänskligt att inte alltid komma ihåg att hålla alla inblandade uppdaterade i hur ett arbete framskrider. Vi aktar oss dock för att bygga bunkrar och tankesättet ”inte min sak” eller ”jag berättar inte för andra”. Vi blir inte fångar inom den egna sektorns gränser, utan vi sträcker ut en hand över gränsen.

Två figurer som undersöker ett labbprov, bredvid en figur bredvid provtavlan i borrkärnarkivet som undersöker borrkärnor

7. Vi fortsätter att vara nyfikna och läraktiga

Nyfikenhet är ett lim mellan oss. Det förenar oss och gör det möjligt för oss att fortsätta att lära. Nyfikenhet och viljan att lära håller oss på rätt kurs. Vi kan lära oss kartans alla kontroller.

Nyfikenhet gör det möjligt att förutsäga framtiden och identifiera alternativ i ett läge av osäkerhet. Den hjälper oss att hålla ihop och utvecklas som proffs och sakkunniga.

Vad kan vi lära av varandra? Vilka former av samarbete vill vi lägga till, och vad vill vi ta bort som inte fungerar? Stödjer vi varandras utveckling?

För att lära sig krävs också respons. Vi ber om, tar emot och ger både positiv och konstruktiv respons. Det finns många sätt, och vi kan alltid lära oss nya sätt.

Vill du höra till en av världens bästa geosurvey-organisationer?

På vår karriärsida hittar du mer information om våra lediga jobb, vår högskolepraktik och vårt trainee-program.

Jobba hos oss

Figurer kommer till de andra tre karaktärerna, alla hälsar glatt på varandra