Strategi 2024-2027

I framtidens värld kommer behovet av koldioxidneutral energi och kolsänkor att öka, självförsörjningen i fråga om råvaror och material kommer att få större betydelse och miljökonsekvenserna måste beaktas i större utsträckning än förr. Tekniken och kompetensen möjliggör nya innovationer.

Genom vår strategi utvecklar vi lösningar för att påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral värld. Vi är en föregångare inom forskning om tillgången till mineralråvaror och cirkulär ekonomi samt inom främjandet av försörjningsberedskapen. Vi främjar hållbar användning av grundvatten och hållbar gruvdrift, påskyndar ökningen av andelen koldioxidsnål energi och producerar information till förmån för hållbar användning av miljön. Vi tillämpar genomgripande geofysik och geovetenskaplig information av hög kvalitet. Det resulterar i kundlösningar, vetenskap och innovationer samt ny geovetenskaplig information.

Våra värderingar är grunden för vår verksamhet. Att utvidga finansieringsbasen och utnyttja tekniken är viktigt för att uppnå målen för strategiperioden. Människorna utgör kärnan i vår strategi. Vi arbetar för framtida generationer och vill skapa ett människocentrerat arbetsliv. Detta innebär att de nuvarande och framtida GTK-medarbetarna tillhör en grupp som består av de främsta experterna inom sin bransch, där man värnar om en coachande kultur, ständig utveckling av kompetensen, smidigt arbete och samarbete.

Vi arbetar För vår Jord.

Ritad strategi bild. Landskap där element av geologi och text om strategi placeras.
Geologiska forskningscentralens strategi 2024-2027