Geologian tutkimuskeskus on mukana useissa monikansallisissa tutkimusprojekteissa. Yhtenä osana kansainvälistä toimintaa ovat erilaiset vientiprojektit, jotka ovat esimerkiksi Ulkoministeriön rahoittamia kehitysyhteistyöprojekteja sekä kansainvälisiä maksullisia projekteja, joihin GTK osallistuu asiantuntijapalveluja tarjoamalla.

Vientiprojektien aihealueet

  • Mineraalien kartoitus, luonnonvarat ja karttatuotanto
  • Geokemia ja ympäristögeologia
  • Kestävä kaivosteollisuus, kaivosjätteen ja kaivosvesien hallinta
  • Pohjavesien hallinta
  • Kaavoitus ja yhdyskuntien kehittäminen
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ydinjätteen loppusijoitus
  • Geofysiikka ja sen sovellukset
  • Organisaatioiden geologisen osaamisen vahvistaminen ja koulutus
Projektit kartalla
GTK:n kansainväliset projektit 2011-2021