Geologian tutkimuskeskuksen kansainvälinen toiminta

Geologian tutkimuskeskus on mukana useissa monikansallisissa tutkimusprojekteissa. Osa kansainvälistä toimintaamme ovat erilaiset asiakasprojektit, esimerkiksi ulkoministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöprojektit sekä kansainväliset maksulliset projektit, joihin tarjoamme asiantuntijapalveluita. Kansainvälisissä projekteissa järjestämme koulutusta ja tuemme kumppaniorganisaatioiden geologista osaamista.

Kansainvälisten asiakasprojektien aihealueet

  • Mineraalien kartoitus, luonnonvarat ja karttatuotanto
  • Geokemia ja ympäristögeologia
  • Kestävä kaivosteollisuus, kaivosjätteen ja kaivosvesien hallinta
  • Pohjavesien hallinta
  • Kaavoitus ja yhdyskuntien kehittäminen
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ydinjätteen loppusijoitus
  • Geofysiikka ja geofysiikan sovellukset
  • Organisaatioiden geologisen osaamisen vahvistaminen ja koulutus
Karttakuva, johon on merkitty maat, joissa GTK:lla on ollut, on parhaillaan tai voisi olla projektitoimintaa.
GTK:n kansainvälinen projektitoiminta