Kansallinen geotieto

Karttuuko organisaatiossasi geotietoa, joka voisi olla koko yhteiskunnan käytössä?

Tehtävänämme on huolehtia keskitetysti maamme geologian alan tiedonkeruusta ja tietohuollosta. Kansallisen geotietovarannon kehittäminen tarjoaa geotietoa tuottaville kumppaneillemme mahdollisuuden kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön.

Yhtenäistetyt tiedot parantavat käytettävyyttä

Kumppanien tuottama tieto sijoitetaan yhtenäisiin tietorakenteisiin ja samalla tiedon laatu tarkistetaan. Tiedot tulevat kaikkien tarvitsijoiden selailtaviksi ja ladattaviksi web-pohjaisen käyttöliittymän kautta.

Yhteiskäyttö hyödyttää kaikkia geoalan toimijoita 

Eri lähteistä virtaavan geodatan keskitetty hallinta, säilyttäminen ja asettaminen yhteiskunnan käyttöön on hyödyksi kaikille toimijoille. Käyttäjät pystyvät hyödyntämään aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja kohdistamaan resurssit uusiin tutkimuskohteisiin ja innovaatioihin. 

Yhteistyössä on mukana yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita

GTK tekee yhteistyötä geodatan hallinnassa mm. Väyläviraston, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä useiden kaupunkien ja kuntien kanssa. Kumppaniemme tuottamaa aineistoa on saatavilla karttapalveluissamme. Yhdyskuntarakentamisen kehittämisen alueella pyrimme jatkossakin kumppanuuksiin niin kaupunkien kuin alan yritysten kanssa.

Kiinnostuitko? Kysy lisää asiantuntijaltamme.