Siirry sisältöön

Arvoainesisällön määrittäminen

GTK:n tutkimuspalvelut mahdollistavat primääristen ja sekundääristen materiaalien monipuolisen karakterisoinnin, jonka avulla saadaan tietoa niiden raaka-ainepotentiaalista, arvoainesisällöstä sekä sovellusmahdollisuuksista uusiksi tuotteiksi.

Karakterisoinnin lisäksi, GTK selvittää sekä primääristen että sekundaaristen materiaalien arvoainesisältöjä. Siinä muodostetaan mahdollisimman tarkka kuva raaka-aineen arvoainekoostumuksesta, arvoainepitoisuudesta ja arvoaineen sitoutumisesta eri mineraaleihin. Arvoainesisällön määrittäminen auttaa tutkittavan materiaalin käytön suunnittelussa.

Etualalla laboratoriolaite. Taustalla kaksi henkilöä käyttää laitetta.

Palvelun hyödyt

Lisätietoa sivu- ja jätevirtojen hyödyntämismahdollisuuksista

Kun kuva materiaalin koostumuksesta tarkentuu, saadaan myös lisätietoa sivu- tai jätevirtojen hyödyntämismahdollisuuksista.

Tukea malmiesiintymän kaupallisen hyödynnettävyyden arviointiin

Materiaalin määrittämisestä saatu data antaa hyvän pohjan malmiesiintymän hyödynnettävyyden arviointiin.

Pohja rikastusmenetelmien suunnittelulle

Arvoainesten karakterisointi luo pohjan rikastusmenetelmien suunnittelulle, jotta arvoainesten talteenotto olisi optimaalista.

Arvoainesisältöön liittyvä analyysi on osa raaka-aineen karakterisointia

GTK:n tutkimuspalvelut mahdollistavat primääristen ja sekundääristen materiaalien monipuolisen karakterisoinnin, jonka avulla saadaan tietoa materiaalien raaka-ainepotentiaalista, arvoainesisällöstä sekä sovellusmahdollisuuksista uusiksi tuotteiksi.

Arvoaineselvitystä tehdään sekä primääreille materiaaleille, esimerkiksi malminäytteille, mutta myös erilaisille sekundaarisille materiaaleille, kuten rikastushiekoille sekä kaivosten ja teollisuuden sivuvirroille. Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman tarkka kuva raaka-aineen arvoainekoostumuksesta, arvoainepitoisuudesta ja arvoaineen sitoutumisesta eri mineraaleihin.

Arvoaineselvitystä tarvitaan malmiesiintymän koko elinkaaren aikana.

Arvoaineselvitys lähtee liikkeelle tyypillisesti raaka-aineen karakterisoinnista, jossa selvitetään näytteen mineraloginen koostumus erilaisia analyysilaitteita, esimerkiksi XRD:tä, SEM-laitteistoa ja mikroanalysaattoria (EPMA) hyödyntäen. Käytettävät menetelmät ja laitteet määrittyvät näytteen ja tutkimushaasteen perusteella.

Arvoainesisällön määrittäminen on oleellista esimerkiksi malmiesiintymän kaupallisen hyödynnettävyyden näkökulmasta. Raaka-aineiden arvoaineselvitystä tarvitaan malmiesiintymän koko elinkaaren aikana.

Arvoaineiden määrityksen jälkeen prosessia voidaan jatkaa hyödyntämällä erilaisia rikastusmenetelmiä arvoaineiden talteen ottamiseksi raaka-aineesta.

GTK:lla on käytössään nykyaikainen ja kattava laitekanta, joka yhdessä osaavan henkilökunnan kanssa tarjoavat mahdollisuuden räätälöidä arvoaineisiin liittyvää tutkimusta erilaisiin asiakastarpeisiin.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Laboratoriopäällikkö
+358295030197
Ryhmäpäällikkö
+358295035847

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!