Siirry sisältöön

Geoenergiaan liittyvät geofysikaaliset tutkimukset

Syvien geotermisten energiakaivojen poraamisen suunnittelu vaatii geofysiikan menetelmien tuottamaa tietoa kallioperän ominaisuuksista.

Mies mittatolpan kanssa kallion päällä. Taustalla rakennustyömaa ja kaupunkimaisemaa.

Palvelun hyödyt

Sijoituspaikan optimointi

Geofysiikan aineistojen perusteella tehty kallioperämalli mahdollistaa suunnitellun geoenergiakaivon paikan optimoinnin.

Poraukseen liittyvien riskien väheneminen

Tarkka malli porauskohteesta vähentää porauksen epäonnistumisen riskiä, kun kallioperän ominaisuuksien muutoksiin (rikkonaisuudet, kivilajimuutokset) osataan varautua etukäteen.

3D-geomallista apua seurantaan

Malli hyödyttää syvägeoenergiahankkeisiin liittyvää seismistä monitorointia, sillä riskirakenteet voidaan tunnistaa laajalta alueelta.

Geofysiikan menetelmistä heijastusseismisillä mittauksilla saadaan kaikkein tarkin tieto kallioperän rajapintojen asennosta ja syvyydestä. Seismisiä mittauksia voidaan tehdä paitsi maan pinnalta, myös porareikää hyväksikäyttäen. Audiomagnetotelluriset (AMT) mittaukset tuottavat tietoa syvistä johtavuusmuutoksista, jotka voivat liittyä esimerkiksi vesipitoisiin rakosysteemeihin.

Geofysikaalisten porareikämittausten tekeminen kaivon valmistuttua on suositeltavaa, jotta kallioperän rakovyöhykkeiden tarkka sijainti ja ominaisuudet saadaan määritettyä ja hyödynnettyä paitsi energiakaivon käyttösuunnitelmassa myös tulevissa uusissa porauksissa. Laaja-alaiset geofysiikan mittaukset mahdollistavat geologisen 3D-mallinnuksen, joka hyödyttää myös syviin geoenergiakaivoihin liittyvää turvallisuusmonitorointia.

Palvelukokonaisuuteen kuuluu:

  • Seismisten heijastusluotausten suunnittelu, mittauksen valvonta ja aineiston prosessointi
  • Seismisten porareikämittausten (Vertical Seismic Profiling, VSP) suunnittelu ja valvonta
  • Räätälöidyt mittausratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaan
  • AMT-mittaukset
  • Geofysikaalisten porareikämittausten suunnittelu, valvonta, aineiston käsittely ja tulkinta
  • Eri geofysiikan aineistojen tulkinta ja 3D-geomallinnus

Geonergiakaivojen, erityisesti syvien kaivojen, suunnittelussa tarvitaan geofysiikan menetelmien tuottamaa tietoa kallioperän ominaisuuksista kuten rajapinnoista ja rikkonaisuudesta.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Ryhmäpäällikkö
+358295030129
Geofyysikko
+358295033358

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!