Siirry sisältöön

Geofysikaaliset kaivosympäristötutkimukset

Geofysiikan menetelmillä saadaan kuva maa- ja kallioperän rakenteista sekä voidaan jäljittää mahdollisia suotokohtia kaivos- ja jätealueilla.

Turvavarusteisiin pukeutunut henkilö käsittelee mittalaitetta hiekkakasan päällä talvella.

Palvelun hyödyt

Geofysiikan mittausten ja aineistojen yhteistulkinta

Kokonaiskuva kaivos- ja jätealueen mahdollisista suotopaikoista ja rakenteesta.

Jatkotutkimukset voidaan kohdentaa oikein resursseja säästäen

Tutkimukset antavat kuvan tutkimusalueesta mahdollisia lisätutkimuksia, kuten näytteenottoa ja tarkentavia kairauksia varten.

Ehkäisee ennalta ympäristövahinkoja

Geofysikaaliset tutkimukset auttavat mahdollisten haitta-aineiden suotojen paikantamiseen ja kartoittamiseen.

Yleisin tarve geofysikaalisten tutkimusten käyttöön kaivos- ja jätealueilla liittyy mahdollisten haitta-aineiden suotojen paikantamiseen ja kartoittamiseen. Geofysiikan menetelmät toimivat pohjana kaivos- ja jätealueiden rakenneselvitykselle antamalla tietoa kallionpinnan topografiasta, maapeitteen paksuudesta, pohjaveden pinnantasosta sekä kallion rikkonaisuudesta.

Kaivos- ja jätealueen suurimittakaavainen tarkastelu aloitetaan geofysikaalisten matalalentomittausten tarkastelulla ja tulkinnalla, joka ohjaa maastomittausten suunnittelua. Sähkömagneettiset (GEM-2, Slingram/Promis, VLF-R) ja sähköiset (monielektrodiluotaus ERT) menetelmät soveltuvat yleensä parhaiten kaivosympäristöjen geofysikaalisiin tutkimuksiin. Niiden tuloksista (sähkönjohtavuus) paikannetaan mahdolliset haitta-aineen suotautumiset. Tietoa saadaan myös maapeitteen paksuudesta, kallionpinnan topografiasta ja ruhjeista sekä rakoilusta.

Muita paljon käytettyjä menetelmiä ovat maatutkaluotaus ja refraktioseisminen, jotka antavat tietoa maapeitteen paksuudesta, kallionpinnan topografiasta ja ruhjeista sekä rakoilusta.

Yksittäisen menetelmän sopivuus tutkimusalueelle riippuu alueen infrastruktuurista. Saavutettava syvyysulottuvuus sekä resoluutio riippuu valitusta mittaustavasta, joka suunnitellaan erikseen sopivaksi jokaiselle tutkimusalueelle. Geofysiikan tutkimukset antavat yleiskuvan tutkimusalueesta mahdollisia lisätutkimuksia, kuten näytteenottoa ja tarkentavia kairauksia varten. Lopullinen tulos yhdistää tuotetun geofysikaalisen, geologisen ja infrastruktuurin informaation.

Palvelukokonaisuuteen kuuluvat:

  • Sähkömagneettisten mittausten suunnittelu ja toteutus sekä aineiston prosessointi ja tulkinta
  • ERT-mittausten suunnittelu ja toteutus sekä aineiston prosessointi ja tulkinta
  • Maatutkamittausten suunnittelu ja toteutus sekä aineiston prosessointi ja tulkinta
  • Seismisten mittausten suunnittelu ja toteutus sekä aineiston prosessointi ja tulkinta
  • Eri geofysiikan aineistojen yhteistulkinta

Geofysiikan menetelmien avulla saatava kuva kaivos- ja jätealueen mahdollisista suotopaikoista ja rakenteesta auttaa ehkäisemään ympäristövahinkoja.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme palaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Geofyysikko
+358295033610
Geofyysikko
+358295033358

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!