Siirry sisältöön

Geofysikaaliset syvätutkimukset

Syväsähköiset ja seismiset tutkimukset ovat GTK:n erikoisosaamista.

Henkilö työskentelee punaisen mittalaitteen äärellä paljaskallion päällä.

Palvelun hyödyt

Syväkairausten suunnittelu

Palvelu soveltuu hyvin syväkairausten kohdentamiseen ja kallioperän syvien osien tutkimukseen (syvyys > 300 m).

Tutkimusten kohdentaminen

Alueellisten ja paikallisten malminetsintätutkimusten sekä valitun esiintymän jatkotutkimusten tehokas kohdentaminen ja menetelmien valinta helpottuvat kairausten avulla.

Syvän kallioperän ruhjeiden ja rakenteiden mallintaminen

Tutkimusalueelle räätälöidyt selkeät geofysiikan kartat ja mallit tutkimusten perusteella.

Syvämalmien etsintä perustuu geofysikaaliseen kallioperätutkimukseen. GTK:n erikoisosaamiseen kuuluvat syvät sähköiset ja seismiset tutkimukset ja mallintaminen. Syväetsintä vaatii erityisiä tutkimuksia, joiden syvyysulottuvuus on sadoista metreistä kilometreihin.

Etsintäprojektin onnistuminen vaatii panostamista tutkimusten suunnitteluun, datan käsittelyyn, tulkintaan ja mallinnukseen. Monen eri tutkimusmenetelmän rinnakkainen käyttö varmentaa saatavia malleja ja tulkintoja.

Syvätutkimuksia edeltää usein alueellisten aineistojen tulkinta ja mallinnus.

Palvelu sisältää sähkömagneettiset, taittumis- ja heijastusseismiset sekä potentiaalikenttätutkimukset (magneettinen ja painovoima). Tutkimukset sisältävät mittausten lisäksi niiden suunnittelun, valvonnan, tulosten käsittelyn ja tulkinnan:

  • Sähkömagneettiset ja sähköiset tutkimukset (MT, CSEM)
  • Taittumis- ja heijastusseismiset tutkimukset
  • Potentiaalikenttätutkimukset (painovoima- ja magneettinen tutkimus)
  • Maastomittausten suunnittelu ja valvonta
  • Datan käsittely, yhdistetty tulkinta ja 3D-mallinnus
  • Datatuotteet (mm. kartat ja poikkileikkaukset)
  • Georeferoidut 1D-, 2D- ja 3D-mallit

Syvämalmien tehokas etsiminen ja siten uusien akku- ja kriittisten-mineraali-esiintyminen löytäminen auttavat toteuttamaan vihreää siirtymää. Syvän kallioperän rakenteiden tutkimus on tärkeää myös geoenergiaprojekteissa.

GTK:ssa on kattavimmat laitteistot ja osaaminen geofysikaalisiin syvätutkimuksiin, syväaineistojen käsittelyyn ja tulkintaan.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme palaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Erikoistutkija
+358295034236
Geofyysikko
+358295033358

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!