Siirry sisältöön

Geologinen mallinnus ja prospektiivisuusmallinnus

Malminetsinnässä mallinnus helpottaa potentiaalisten alueiden löytymistä sekä näytteenoton ja kairauksen kohdennusta. Tämä säästää kustannuksia ja vähentää maastotyöhön tarvittavia investointeja. GTK on riippumaton ja puolueeton toimija, joka tuntee Suomen aineiston ja geologiset olosuhteet hyvin. Asiakkaan tarpeita GTK lähestyy geologisesta näkökulmasta.

Lähikuva käsistä, jotka pitelevät kameraa. Kamera ottaa kuvaa kallioperästä.

Palvelun hyödyt

Mallinnus auttaa kohdentamaan toimenpiteitä ja säästää kustannuksissa

Aikaa ja rahaa säästyy, kun kohteiden rajausta voidaan tehdä etukäteen dataa prosessoimalla.

Jo olemassa oleva aineistoa voi hyödyntää

Olemassa olevan aineiston avulla GTK voi tehdä mallin tutkittavan alueen mineraalipotentiaalista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Rajaaminen säästää ympäristöä

Malminetsintäkohteiden rajaaminen säästää ympäristöä, koska uusien tiedonkeräämisen toimenpiteiden tarve pienenee.

Mallinnus vaatii aineiston käsittelyyn liittyvä erikoisosaamista

Mineraalipotentiaalin kartoituksessa kannattaa hyödyntää jo olemassa olevaa dataa. Mallintaminen mahdollistaa suurten datamäärien hyödyntämisen kohteen rajaamiseen. Se helpottaa potentiaalisten alueiden löytymistä sekä näytteenoton ja kairauksen kohdennusta malmityyppikohtaisten indikaattoreiden avulla. Kustannusten ja ajan säästön lisäksi malminetsintäkohteiden rajaaminen säästä ympäristöä, koska uusien tiedonkeräämisen toimenpiteiden tarve pienenee.

GTK:n tarjoamia mallinnuspalveluja ovat prospektiivisuusmallinnus, vyöhykemallinnus ja geologinen 3D-mallinnus. Valikoimaan kuuluu myös mineraalisysteemimallin luominen ja hyödyntäminen: alueellinen geologia, rakenteet, tektoniikka, metamorfoosi ja muuttuminen. GTK voi myös kouluttaa mallintamisen menetelmiin ja työkaluihin.

GTK on riippumaton ja puolueeton toimija, joka tuntee Suomen aineiston ja geologiset olosuhteet hyvin. Asiakkaan tarpeita GTK lähestyy geologisesta näkökulmasta. GTK pystyy luomaan mineraalisysteemimallin ja hyödyntämään sen tuloksia asiakkaan tarpeeseen. Mallinnuksen tekevät GTK:n asiantuntijat, joilla on tulkinnan apuna alueellisten erityispiirteiden tuntemus.

Prospektiivisuusmallinnus

Malmiesiintymien prospektiivisuusanalyysillä erotetaan malmiesiintymiä todennäköisesti sisältävät alueet niistä alueista, joilla esiintymiä ei todennäköisesti ole. Tuloksena saatavilla prospektiivisuuskartoilla näkyy tutkitun alueen ennustettu malmipotentiaali.

Prospektiivisuusmallinnus vaatii geologisen aineiston käsittelyyn liittyvää erikoisosaamista. GTK tekee prospektiivisuusmallinnusta asiakkaan toimittaman ja/tai GTK:n aineiston pohjalta. Asiakkaan tarpeisiin vastaavaa koulutusta prospektiivisuusmallinnuksen menetelmiin on myös saatavissa.

Työpöytä, jossa tietokoneita. Kahden henkilön kädet näkyvät kuvassa työskentelemässä tietokoneiden kanssa.
BLOGI

Tiedeblogi: GisSOM-sovellus malmiesiintymiin liittyvien piirteiden tunnistuksessa ja kultaesiintymien prospektiivisuusmallinnuksessa Suomen Rajapalojen projektialueella

GisSOM on Geologian tutkimuskeskuksen kehittämä itsenäinen ohjelmistosovellus moniulotteisen aineiston analysointiin itseorganisoituvien karttojen (SOM, self-organizing maps) ja k-means-klusteroinnin avulla. Blogissa esitellään GisSOM-sovelluksen käyttöä Rajapalojen kulta-kobolttiesiintymäalueelta Fennoskandian kilveltä kerättyjen geotieteellisten aineistojen yhdistämiseen ja tulkintaan. GisSOM-sovelluksen tuottamia tietoja käytettiin edelleen malmiesiintyminen prospektiivisuusmallinnuksessa ja kairauskohteiden tunnistuksessa keinotekoisten neuroverkkojen avulla.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Tutkimusprofessori
+358295034306

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!