Siirry sisältöön

Hydrogeologinen ja geokemiallinen mallinnus

Mallinnus on keskeinen osa kaivosten nykyaikaisia ympäristötutkimuksia sekä luvitusta. GTK tarjoaa koko tutkimuspaketin, jolla tuotetaan lähtötiedot mallinnuksiin, sekä mallinnukset ja simulaatiot skenaarioista.

Lähikuva laboratoriopullosta, jossa on sinistä läpikuultavaa nestettä.

Palvelun hyödyt

Mallintamisella toimivat ratkaisut kaivannaisjätealueiden suunnitteluun

Kaivannaisjätealueiden suunnittelussa päästää oikeisiin ja toimiviin ratkaisuihin, kun rakenteet ja jätteen käyttäytyminen mallinnetaan etukäteen.

Pohjaveden virtausmallinnuksella simuloidaan eri skenaarioita

Pohjaveden virtausmallinnuksessa voidaan simuloida skenaarioita, ja tutkia niiden vaikutusta akviferin tai kaivosalueen pohjavesiolosuhteisiin.

Virtaus- ja kulkeutumismallinnus on keskeinen työkalu arvioitaessa akfiverin pohjavesiolosuhteita ja niiden muutoksia, pohjavesien suojelussa sekä kaivosalueiden ympäristövaikutusten arvioinnissa ja hallinnassa. Geokemiallisella mallinnuksella voidaan mallintaa kaivannaisjätteiden käyttäytymistä.

GTK:n virtaus- ja kulkeutumismallinnus sisältää: hydrogeologiset ja hydrogeokemialliset tutkimukset, virtaus- tai kulkeutumismallinnuksen ja eri skenaarioiden simulaatiot, arvion mallin oikeellisuudesta ja virhelähteistä.

GTK:n geokemiallinen mallinnus sisältää tarvittavat mineralogiset ja geokemialliset tutkimukset sekä mallinnuksen ja simulaatiot yksi-, kaksi- tai kolmiulotteisena.

Simulointia hetkellisiä tai ajan suhteen muuttuvista pohjavesiolosuhteista

Pohjaveden virtausmallinnuksessa simuloidaan akviferin tai kaivosalueen hetkellisiä tai ajan suhteen muuttuvia pohjavesiolosuhteita, kuten pohjaveden pintaa, virtausnopeutta ja virtaussuuntaa. Virtausmallinnuksella voidaan simuloida skenaarioita ja tutkia niiden vaikutusta pohjavesiolosuhteisiin.

Virtausmallinnuksesta voidaan edetä kulkeutumismallintamiseen, joka voidaan tehdä konservatiivisesti, pidättymiskertoimien kautta tai reaktiivisesti. Konservatiivisella kulkeutumismallinnuksella voidaan simuloida aineiden tai energian kulkeutumista esimerkiksi rikastushiekka-alueelta.

Pidättymiskertoimien avulla voidaan arvioida, miten veteen liuennut aine pidättyy kosketuksissa maaperän tai kallioperän kanssa. Reaktiivisessa kulkeutumismallinnuksessa voidaan arvioida aineiden kulkeutumista ja muuttumista esim. veden ja kiviaineksen kohdatessa.

Geokemiallista mallinnusta voidaan käyttää, esimerkiksi arvioitaessa rikastushiekka-alueen käyttäytymistä pitkän ajan kuluessa.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Erikoisasiantuntija
+358295033630
Asiakaspäällikkö
+358295032146

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!