Siirry sisältöön

Ympäristöhallinnan hyvien käytäntöjen kehittäminen

Ympäristöhallinnan hyvien käytäntöjen jatkuva kehittäminen vahvistaa yrityksen kestävää toimintaa. GTK:lla on laaja asiantuntemus ja pitkä kokemus kaivannaisteollisuuden hyvien ympäristökäytäntöjen kehittämisestä, alan oppaiden laatimisesta ja koulutuksista.

Lähikuva kädessä olevista laitteista, joita kädet pitävät.

Palvelun hyödyt

Lisää geologisten prosessien ymmärrystä

Kaivannaisteollisuudessa geologisten prosessien ymmärrys on keskeisessä asemassa hyvien ympäristökäytäntöjen kehittämisessä.

Vähennä ympäristövaikutuksia ja ilmastopäästöjä

Hyvien käytäntöjen kehittäminen auttaa vähentämään kaivannaistoiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja ilmastopäästöjä.

Lisää kaivannaisjätteiden hyödyntämistä

Hyvät käytännöt lisäävät materiaalitehokkuutta mahdollistavat kaivannaisjätteiden hyödyntämisen.

Kaivannaisteollisuuden ympäristöhallinnan hyvien käytäntöjen kehittämiseen GTK tarjoaa monenlaista palvelua. GTK suunnittelee koulutuksia, tuottaa ja toteuttaa sisältöjä sekä valmistelee oppaita.

Palvelu kattaa koko kaivostoiminnan elinkaaren malminetsinnästä kaivosten sulkemiseen ja jälkikäyttöön, sisältäen myös vanhojen/suljettujen kaivoskohteiden ympäristöhallinnan ja resurssipotentiaalin arvioinnin.

Palvelu on kehitetty jakamaan kaivostoiminnan hyvistä ympäristökäytännöistä tietoa toiminnanharjoittajille, alan konsulteille, tutkijoille, sekä viranomaisille ja muille asianosaisille. Tavoitteena on kaivannaisalan kestävyyden parantaminen, uusien käytäntöjen jalkauttaminen sekä käyttöönoton varmistaminen.

GTK:lla on laaja asiantuntemus ja pitkä kokemus kaivannaisteollisuuden hyvien ympäristökäytäntöjen kehittämisestä omassa tutkimustoiminnassaan. Tämän lisäksi GTK:lla on pitkä kokemus myös alan oppaiden laatimisesta sekä koulutuksesta. GTK on kehittänyt alan hyviä käytäntöjä jo yli 20 vuotta. GTK pystyy tarjoamaan vahvasti geologisten prosessien näkökulman koulutuksiin ja oppaisiin. Näihin yhdistyy GTK:n laaja näkemys ja osaaminen kaivostoiminnan eri toimintavaiheista.

Tutkittua tietoa aiheesta

Tutustu syvemmin aiheeseen tieteellisten julkaisujen ja artikkeleiden, tutkimustyöraporttien ja tutkimusprojektien kautta.

Best Environmental Practices in Metal Ore Mining

Guide: Environmental Impact Assessment Procedure for mining projects in Finland

Suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kunnostustarpeen arviointi

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Johtava asiantuntija
+358295033715

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!