Herätys

GTK:n tutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon sähköautoja, vetyä, biopolttoaineita, aurinkopaneeleja ja tuuliturbiineita tarvittaisiin, jotta fossiilisten polttoaineiden käytöstä voitaisiin luopua kokonaan. Tutkimuksissa myös havaittiin, että aiemmat tutkimukset ovat merkittävästi aliarvioineet sähköajoneuvoilla korvattavien ja tuettavien ajoneuvojen määrän, minkä vuoksi myös arvio tarvittavan sähköverkon koosta on liian alhainen.

Nykyisten linjausten (esimerkiksi Euroopan parlamentin) tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 30 % maailman energia- ja kuljetusjärjestelmistä olisivat uusiutuvia. Tähän on enää 8 vuotta aikaa.  Valitettavasti raportin tiedot osoittavat, että aika ei riitä strategian toteuttamiseen.

30 % globaalista autokannasta sähköistä 2030 mennessä

30 % globaalista autokannasta sähköistä 2030 mennessä

Aiemmissa tutkimuksissa on myös tarkasteltu vain osaa uuden globaalin järjestelmän vaatimuksista. Joko tutkimukset ovat koskeneet vain yhtä maata (esimerkiksi Yhdysvaltoja) tai tutkineet vain henkilöautoja ja jättäneet rekat, raideliikenteen tai merikuljetukset tutkimuksen ulkopuolelle. On myös epäselvää, miten arviot ajoneuvojen määrästä on ylipäätään laadittu. Akkumäärien arvioissa ei ilmeisesti ole otettu huomioon sitä, että tuuli- ja aurinkoenergiajärjestelmien jaksoittaista sähköntuotantoa puskuroimaan tarvitaan kiinteitä energiavarastoja.

Tämä on ongelmallista, sillä sähköajoneuvojen ja vetyajoneuvojen valmistus on kansainvälistä liiketoimintaa, jossa kaikki valmistajat ovat riippuvaisia monimutkaisesta, kuuteen maanosaan ulottuvasta toimitusketjusta. Kiina on ainoa kansallisvaltio, joka pystyy aitoon omavaraisuuteen. Muiden maiden on tehtävä yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuotuiset keskimääräiset ajomailit ajoneuvotyypin mukaan