Hyvät uutiset

Haasteista huolimatta nykyisen polttomoottoriteknologian korvaaminen fossiilittomalla järjestelmällä on teknologisesti mahdollista. Suuri haaste on, miten voimme tuottaa riittävästi korvaavia, ei-fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia järjestelmiä, jos haluamme jatkaa toimintaamme eri puolilla maailmaa kuten ennenkin. Ratkaisuja kuitenkin on:

  • Tällä hetkellä useita uusioraaka-aineita, kuten polttouunien tuhkaa, sulattojen kuonaa ja teollisuusprosessien sivutuotehiukkasia, tutkitaan ja yritetään selvittää, voiko niiden metalleja ja mineraaleja hyödyntää teollisesti. Kiertotalouden kehittämisessä on tältä osin valtavaa potentiaalia.
  • Vetypolttokennoilla toimiva kuljetusverkosto voisi olla hyödyllinen sähköajoneuvokannan rinnalla. Raportin mukaan lyhyen matkan liikenne tulisi sähköistää, kun taas pitkän matkan kuljetusten ja rahtiliikenteen tulisi toimia vetypolttokennojärjestelmällä. Tämä vaatii sähköverkolta lisäkapasiteettia.
  • Biopolttoaineet ovat ehkä järkevin tapa pitää lentokoneet ilmassa, ja biomassasta voidaan tuottaa biomuovia, joka korvaa osan nykyisestä muoviteollisuudesta.
  • Valmistus- ja tuotantoteollisuudessa jäljellä olevaa hiilivetyenergiaa voitaisiin käyttää sillä aikaa, kun uutta teollisuuden ekosysteemiä kehitetään.
  • Aurinkoenergia ja maalämpö eivät voi suoraan korvata lämmityssovelluksia. Ydinvoimaa voidaan lisätä hillitysti nykykapasiteetista joihinkin teollisuuden toimintoihin sekä rakennusten talvilämmitykseen varsinkin pohjoisella pallonpuoliskolla.

Jos haluat tietää lisää, lataa täältä koko raportti, jossa esitetään kuusi skenaariota fossiilittomien polttoainevaihtoehtojen mittakaavasta ja järjestelmän koosta.