Nykyinen suunnitelma

Fossiilisista polttoaineista luopumisen yleisessä suunnitelmassa fossiilisia polttoaineita käyttävät ajoneuvot korvataan sähköautoteknologialla ja vetypolttokennoautoilla, ja samanaikaisesti luovutaan vaiheittain hiilen ja kaasun polttoon perustuvasta sähköntuotannosta.

Käytännössä tämä tarkoittaa neljää suurta toimenpidettä:

  1. Nykyisten ajoneuvojen korvaaminen sähkö- ja vetyajoneuvoilla. Nykyisistä öljypohjaisia polttoaineita käyttävistä polttomoottoriajoneuvoista on luovuttava vaiheittain ja ne on korvattava litiumioniakuilla toimivilla sähköajoneuvoilla sekä vetypolttokennoilla toimivilla ajoneuvoilla.
  2. Hiiltä ja kaasua raaka-aineena käyttävästä sähköntuotannosta luopuminen ja sen korvaaminen aurinkopaneeleilla, tuuliturbiineilla, vesivoimalla, ydinvoimalla, maalämmöllä tai biojätteestä energiaa tuottavilla voimalaitoksilla.Vaihtoehtoisten ja uusiutuvien energiantuotantojärjestelmien osuudet globaalisti
  3. Rakennusten lämmittäminen ilman kaasua tai hiiltä. Nykyään lämmitykseen käytetään pääasiassa kaasua.  Tässä tutkimuksessa kaasua käyttävät lämmitysjärjestelmät korvattiin sähkölämmitysjärjestelmillä.  Joillain maantieteellisillä alueilla tarvittava lämpö voidaan tuottaa maalämpöjärjestelmillä.
  4. Vetytalouden luominen.  Tutkimuksen suositus on, että kaikkiin pitkän matkan ajoneuvoihin ja/tai raskaan liikenteen ajoneuvoihin tulisi saada vetypolttokennojärjestelmä.  Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki raskaan liikenteen rekka-autot, raideliikenne ja globaali merikuljetuskalusto toimisivat vetypolttokennoilla.  Vety itse ei ole energiapolttoaine vaan energian kantaja. Vetyä on kuitenkin ensin valmistettava, sitten varastoitava ja sitten kuljetettava.  Jos tämä halutaan tehdä ilman fossiilisia polttoaineita, vedyn elektrolyysillä tuottamiseen tarvitaan siihenkin energiaa sähköverkosta.Fossiilisista polttoaineista luopuminen