Murskaus ja jauhatus

Murskaus ja jauhatus on vaativimpia mineraalitekniikan osaprosesseja, sillä oikean prosessin valinta on tärkeä osa erotusprosessin onnistumista.

Murskauksen ja jauhatuksen investointi- ja käyttökustannukset muodostavat suurimman osan rikastuskustannuksista. Osaprosessin tutkimus onkin ratkaisevassa asemassa tehokkaan rikastusprosessin suunnittelussa.

GTK Mintecissä on kokemusta murskaus- ja jauhatustutkimuksista erilaisten malmien ohella myös muille materiaaleille. Tutkimuksiamme tukevat mineralogian ja analytiikan palvelut. Tutkimuksia voidaan suorittaa laboratorio-, minipilot- ja pilot-mittakaavassa. Koetehdastutkimuksissa jauhatusprosessista pystymme mittaamaan jauhinmyllyjen tehoa sekä seuraamaan jauhatuspiirin tuotteen raekokojakaumaa ja lietetiheyttä on-line mittauksilla.

Tyypillisessä  osaprosessin selvitystyössä pyritään optimoimaan koko jauhatusketju rikastusprosessia varten. Jauhatustutkimuksiin on käytettävissä usean tyyppisiä murskaus- ja jauhatusmenetelmiä sovelluksineen, primäärisestä leukamurskauksesta aina hienojauhatukseen saakka.

Laboratoriotutkimukset

Jauhatuksen laboratoriotutkimuksiin voidaan hyödyntää tutkimuskokonaisuutta, jossa erityyppisillä myllyillä määritetään jauhatuksen parametrejä. Jauhautuvuusselvityksiin kuuluvat Work Index-määritykset Bondin kuula- ja tankomyllymenetelmillä sekä Abraasio Indexin määritykset Bondin abraasiopanosmyllyllä.

Bond Work Index -lukema on jokaiselle malmityypille ominainen ja sitä voidaan käyttää teollisten hienonnuslaitosten suunnittelussa. Lisäksi Bondin Abrasion Index -testillä voidaan määrittää materiaalin kuluttavuus ja laskea metallinkulutusta murskaimissa ja kuulien kulutusta kuulamyllyissä. Laboratoriotutkimuksissa voidaan myös määrittää jauhatuksen tavoitehienous tutkimalla materiaalin puhtaaksijauhatusastetta ja tekemällä muita tarpeellisia mineralogisia selvityksiä.

Jauhatustestien suunnitteluun ja alustavaan isomman mittakaavan koetoimintaan käytetään GTK Mintecin osaamista aiemmista tutkimuksista. Henkilöstöllä on lisäksi osaamista laboratorio-, minipilot- ja pilot-mittakaavan murskaus- ja jauhautustutkimuksista.

Pilot-tutkimukset

Koetehtaalla varmennetaan laboratoriotutkimusten tulokset jatkuvatoimisessa prosessissa, jossa on käytettävissä vaihtoehtoisia jauhatusmenetelmiä näytteen optimihienonnustavan löytämiseksi. Koetehtaalla saadut tulokset antavat realistisen kokonaiskuvan prosessisuunnittelun perustaksi.