Geoenergian ja geotermisen energian potentiaalikartoitukset: Suomessa on valtava puhtaan energian varasto

GTK on tehnyt sekä geoenergian eli maalämmön että geotermisen energian potentiaalikartoitusta. Tuoreet kartoitukset paljastavat, että Suomen maankamaraan ylimpään 300 metriin on varastoitunut energiaa noin tuhat kertaa koko maan energiantuotannon verran.

GTK on tehnyt sekä geoenergian eli maalämmön että geotermisen energian potentiaalikartoitusta. Tuoreet kartoitukset paljastavat, että Suomen maankamaraan ylimpään 300 metriin on varastoitunut energiaa noin tuhat kertaa koko maan energiantuotannon verran. Suomen maankamaran ylimmän 300 metrin yhteenlaskettu teoreettinen energiapotentiaali on noin 300 miljoonaa GWh.

Eniten maalämpöä eli geoenergiaa on Etelä- ja Lounais-Suomessa, joissa parhaimmilla alueilla yhden maalämpökaivon energiavarasto on suuruudeltaan noin 4,5 GWh. Maalämpö on peräisin maapallon sisältä tulevasta lämmöstä ja auringon säteilystä. Geoenergiaa saadaan käyttöön poraamalla kallioperään energiakaivoja, jotka tuottavat jatkuvaa energiaa rakennusten käyttötarpeisiin.

Tekoäly apuna

GTK:n tutkijat käyttivät ensimmäisenä maailmassa tekoälyä maalämpöpotentiaalin tutkimiseen. Koko Suomen geoenergiapotentiaalin tulokset on esitetty kartoissa, joista ilmenee maalämmön määrän alueellinen vaihtelu Suomessa. Kartat kuvaavat maalämmön potentiaalia maankamarassa 300 metrin syvyyteen saakka. Kyseessä on geologinen arvio energiamäärästä ja maankamaran tuottamasta jatkuvasta lämmitystehosta Suomessa. LVI-suunnittelusta riippuu, miten paljon energiaa saadaan maankamarasta siirrettyä käyttöön.

Geotermisen energian kartoitus

Lisäksi GTK:n tutkijat ovat kartoittaneet Suomen geotermisen energian potentiaalia kalliossa kymmenen kilometrin syvyyteen saakka. Geoterminen energia on maan sisältä tulevaa lämpöä, joka on varastoitunut syvälle maankuoreen. Geotermistä energiaa voidaan käyttää suoraan kaukolämmön tuotantoon. GTK kartta-aineisto näyttää Suomessa potentiaalisimmat geotermisen energian tuotantoalueet. Lisäksi kartta-aineisto näyttää missä syvyydessä Suomessa saavutetaan 100 asteen raja.

Pohjaveden lämmityspotentiaali

GTK on tutkinut myös pohjaveden lämmityspotentiaalin. Tutkimuksessa laskettiin jokaisen pohjavesialueen kaavoitetulta osalta purkautuvan pohjaveden lämmitysteho. Pohjavedestä hyödynnettävissä oleva jatkuva teho on noin 110 MW. Vuodessa kyseisellä teholla tuotettu energia on 68,5 kertainen vuonna 2016 tuotettuun kaukolämmön erillistuotantoon. Puhdas energianmuoto Sekä maalämpö että geoterminen energia ovat uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa. Näiden energiamuotojen hyödyntäminen mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen ja siten hiilidioksidipäästöjen pienentämisen.

Kuva: Suomen maankamaran jatkuvasti uusiutuva lämpöteho.

Kartat ovat käytettävissä GTK:n digitaalisissa Hakku- ja Maankamara palvelussa osoitteessa: https://hakku.gtk.fi/ ja http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/

Yksi kommentti artikkeliin ”Geoenergian ja geotermisen energian potentiaalikartoitukset: Suomessa on valtava puhtaan energian varasto”