Geofysiikan mittaukset alkavat Kuusamon ja Posion kuntien alueella

GTK tekee geofysiikan painovoima- sekä sähkömagneettisia mittauksia Kuusamon ja Posion kuntien alueilla vuosien 2021 ja 2022 aikana. Mittauksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa Kuusamon liuskejakson geologiasta.

Mittaukset tehdään maan päältä siten, että maastoon ei jää pysyviä merkkejä mittaustoiminnasta. Tutkimusalue on laaja, josta johtuen mittaukset kestävät pitkään. Alueen painovoimamittaukset alkavat marraskuussa 2021 ja jatkuvat kevään ja kesän 2022 aikana. Kertaluonteiset pistemittaukset tehdään alueen tieverkkoa hyväksi käyttäen tiealueiden välittömässä läheisyydessä. Välimatka mittauspisteeltä toiselle on noin 500 metriä. Mittaajat liikkuvat alueella autoilla kahden hengen mittausryhmissä. Sähkömagneettiset mittaukset tehdään samalla alueella kesän 2022 aikana.

Mittauksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa Kuusamon liuskejakson geologisista yksiköistä ja niiden jatkuvuuksista. Tulosten avulla pyritään luomaan kuva alueen geologisesta rakenteesta laajassa mittakaavassa. Tutkimuksien tulokset ovat sovellettavissa akkumineraalien etsinnässä mutta ne ovat myös tieteellisesti merkittäviä ajatellen Suomen kallioperän syntyä ja kehitystä. Mittaukset ovat osa Business Finlandin rahoittamaa ja Aalto yliopiston johtamaa BATCircle 2.0 projektia, jonka yleisenä tavoitteena on luoda lisäarvoa akkumineraalisektorille Suomessa.

Lisätietoja tutkimuksista:

Geofyysikko Heikki Salmirinne, Geologian tutkimuskeskus
heikki.salmirinne@gtk.fi, puh. 029 503 4235
Erikoisasiantuntija Jussi Pokki, Geologian tutkimuskeskus
jussi.pokki@gtk.fi, puh. 029 503 2229

Uutinen BATCircle 2.0 projektista: BATCircle 2.0 continues to lead battery metals and recycling research
BATCircle -projektin kotisivut: https://batcircle.aalto.fi/en/home/about

Tutkimusalueen sijainti Kuusamon ja Posion kuntien alueella.