Geologian tutkimuskeskuksen vastuullisuusraportti 2022: vastuullisuus on yhä kiinteämpi osa toimintaamme

Geologian tutkimuskeskuksen järjestyksessään toinen vastuullisuusraportti on julkaistu. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat pohjan vastuullisuustyöllemme. Vastuullisuusraportissa kerromme erityisesti priorisoimamme kestävän kehityksen tavoitteiden eteen tehdystä työstä. Tutkimuslaitoksena tarjoamme geotieteelliseen ymmärrykseen pohjautuen ratkaisuja yhteiskunnalle ja yrityksille vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan.

Kesäinen poutapilvinen maisema, jossa kaksi Geologian tutkimuskeskuksen naistutkijaa katsastavat kallioseinämää.

Vuoden 2022 vastuullisuusraportissa siirryimme aikaisempaa enemmän toimintamme kuvauksen sijaan kohti strategisia tavoitteita ja niiden edistämisen raportointia. Yhteinen ymmärryksemme tavoitteista on kasvanut matkan varrella. Tämä näkyy muun muassa siinä, että yhä useampi projekteistamme on määritelty edistämään jotakin YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Tarkoituksena on jatkossa tuottaa samanlaista tietoa myös tieteellisistä julkaisuistamme.

Tarkastelemme toimintaamme myös ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hallinnollisen vastuun näkökulmasta. Vastuullisuusraportissa kerromme toimintamme keskeisille osa-alueille asetetuista tavoitteista sekä toimia ja esimerkkejä niiden toteutuksesta. Viime vuonna kiinnitimme erityisesti huomiota johtamisen kehittämiseen sekä yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja tasa-arvon edistämiseen.

Monet toimintaympäristön muutokset vaikuttivat vastuullisuustyöhömme. Kansainvälinen toiminta vilkastui koronapandemian rajoitusten purkamisen jälkeen, mikä lisäsi muun muassa kehitysyhteistyön vaikuttavuutta, mutta myös matkustamista. Olemme tunnistaneet, että jalanjälkitietomme esimerkiksi toimitilojen ja matkustamisen suhteen ovat puutteelliset ja niiden raportoinnin eteen on tehtävä töitä. Energiantuotantoon, mineraalisten raaka-aineiden kriittisyyteen ja kiertotalouteen liittyvät teemat nousivat tutkimusaiheina pinnalle ja kiinnostivat laajasti Suomessa ja kansainvälisesti.

Pääjohtaja Kimmo Tiilikainen toteaa raportin saatesanoissa: ”Olen ilahtunut siitä, että haastavasta maailmantilanteesta huolimatta henkilöstömme työtyytyväisyys lisääntyi viime vuonna. Olemme valtion pilottiorganisaationa kehittäneet uusia työntekemisen tapoja, toimintakulttuuriamme ja johtamista. Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja tarjota merkityksellistä työtä sekä vaalia monimuotoisuutta ja osaamista.”

Raportin viitekehyksenä toimii YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin ohjeistus. Käynnissä oleva strategiatyö vuosille 2024‒2027 vaikuttaa myös vastuullisuusraportointiimme. Vastuullisuus integroidaan osaksi strategiaa, ja sen pohjalta laaditaan vastuullisuuden painopisteet, toimenpiteet ja mittarit.

Vastuullisuus on matka, jossa ei ole koskaan valmis.

Tutustu 2022 vastuullisuusraporttiimme 

Lisätietoja

Lotta Knuutinen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus
lotta.knuutinen@gtk.fi
puh. 029 503 2131