Geologian tutkimuskeskus aloittaa monivuotisen geologisen tutkimusprojektin Vihannin ja Pyhäsalmen välisellä alueella

Geologian tutkimuskeskus (GTK) aloittaa monivuotisen (2022-2025) geologisen tutkimusprojektin Oulaisten, Merijärven, Pyhäjoen, Raahen, Haapaveden, Kärsämäen, Pyhäjärven, Pyhännän, Haapajärven ja Siikalatvan kuntien alueella. Tutkimusprojektin tavoitteena on selvittää laajan alueen geologista kehitystä, kivien kerrosjärjestystä, rakenteita sekä kallioperän geofysikaalisia ominaisuuksia kuten magneettisuutta, tiheyttä ja sähkönjohtavuutta.

Projekti käynnistyy tammikuussa 2022. Tutkimussuunnitelmaan kuuluvat niin maasta kuin ilmasta käsin tehtävät geofysikaaliset mittaukset ja kevään, kesän ja syksyn aikana tutkimusalueella kartoitetaan kallioperää. Kallioperäkartoituksessa havainnoidaan lohkareita ja kallioperää ja otetaan näytteitä kevein menetelmin, esimerkiksi kivivasaralla. Tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa voidaan maastossa tehdä maa- tai kallioperänäytteenottoa kairaamalla. Tutkimuksista tiedotetaan ja koneelliseen näytteenottoon pyydetään aina maanomistajan lupa.

Tutkimustulosten avulla käsityksemme Suomen kallioperän kehityksestä paranee ja muodostamme paremman käsityksen alueen mineraalipotentiaalista. GTK tekee alueelle kaivoslain mukaisen varausilmoituksen pitkäkestoisten tutkimusten turvaamiseksi.

Geologian tutkimuskeskuksen lakisääteinen tehtävä on tutkia Suomen maankamaraa sekä tuottaa siitä uutta tietoa.  Tätä tehtävää se on toteuttanut yli 100 vuoden ajan.

Lisätiedot

Jukka Konnunaho
Erikoistutkija ja projektipäällikkö, Geologian tutkimuskeskus
jukka.konnunaho@gtk.fi, puh. 029 503 4247

Aleksi Salo
Ryhmäpäällikkö, Geologian tutkimuskeskus
aleksi.salo@gtk.fi, puh. 029 503 3425