GTK:n henkilöstötutkimus: kärjessä tyytyväisyys omaan työhön ja työpaikkaan sekä esihenkilötyöhön

Pidämme työnantajana huolta suorituskyvystä ja kehittymisestä sekä seuraamme onnistumistamme säännöllisen henkilöstötutkimuksen avulla. Vuonna 2022 erityisesti esihenkilötyö, oman työn mielekkyys sekä halukkuus suositella GTK:ta työpaikkana saivat meillä hyvät arviot.

Pyydämme henkilöstöltämme vuosittain palautetta työtyytyväisyydestä, johtamisesta ja työyhteisömme toimintakulttuurista valtion henkilöstötutkimus VMBaron avulla.

Lokakuussa toteutetun henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan henkilöstömme antaa parhaat arviot GTK:lle työpaikkana, omalle työlle sekä esihenkilötyölle. Sitoutuminen GTK:n tavoitteisiin sekä tyytyväisyys työn motivoivuuteen on korkealla tasolla ja halukkuus suositella GTK:ta työpaikkana vahvaa. Suurin kehitys vuodesta 2021 on tapahtunut tyytyväisyydessä johtamiseen.

”Olemme pitkäjänteisesti satsanneet johtamiseen ja esihenkilötyöhön. Viime vuosina olemme halunneet valtion edelläkävijänä kehittää uutta työntekemisen kulttuuria, ja se näkyy ilahduttavasti tuloksissa. Jatkamme työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, ja kiinnitämme erityisesti huomiota selkeään ja sujuvaan työhön”, sanoo henkilöstöjohtaja Riikka Mäki.

VMBaro-indeksejä uudistettiin vuonna 2021. Vuonna 2022 lisättiin mukaan uutena indeksinä sisäinen työnantajakuva. Sisäinen työnantajakuva -indeksi sisältää väitteet ”Olen sitoutunut työnantajani tavoitteisiin” sekä ”Tunnen työpaikkani arvot”. Muut indeksit ovat työtyytyväisyysindeksi, työyhteisön oikeudenmukaisuus, oma työ, esihenkilötyö, johtaminen ja palkkaus.

Vuoden 2022 VMBaro -tulokset (suluissa VMBaro valtion asiantuntijanormi 2021)

Henkilöstötutkimuksen tuloksia indekseittäin.
Henkilöstötutkimuksen tuloksia indekseittäin.

Tätä indeksit kuvaavat:

Oma työ

 • Työn mielenkiintoisuus ja haastavuus
 • Työn motivoivuus
 • Työssä oppiminen ja uudistuminen
 • Omaan työhön vaikuttaminen
Työyhteisön oikeudenmukaisuus

 • Oikeudenmukainen kohtelu työkavereilta
 • Työyhteisön yhdenvertaisuus
 • Työssä koettu arvostus
 • Sukupuolten tasa-arvo
Esihenkilötyö

 • Lähiesihenkilön tuki työn teossa
 • Lähiesihenkilön palaute
 • Lähiesihenkilön oikeudenmukaisuus
Johtaminen

 • Johdon päätökset
 • Johdon strategiset linjaukset
 • Ylimmän johdon esimerkki
 • Luottamus johtoon
 • Johdon työyhteisön organisointi
Palkkaus

 • Palkkauksen oikeudenmukaisuus
 • Palkkauksen suhde työn vaativuuteen
 • Palkkauksen perusteiden selkeys
 • Palkkauksen muuttuminen suhteessa työsuoritukseen
Sisäinen työnantajakuva

 • Sitoutuminen työnantajan tavoitteisiin
 • Työpaikan arvojen tunteminen