GTK:n henkilöstötutkimus: Lähijohtaminen ja työn vaikuttamismahdollisuudet arvioiden kärjessä

Pidämme työnantajana huolta suorituskyvystä, onnistumisesta ja kehittymisestä säännöllisellä henkilöstötutkimuksella. Vuonna 2021 erityisesti esihenkilötyö ja oma työ saivat meillä hyvät arviot. 

Kysymme vuosittain henkilöstöltämme palautetta työtyytyväisyydestä, johtamisesta ja työyhteisön toimintakulttuurista valtion henkilöstötutkimus VMBaron avulla. Tutkimuksen tuloksia täydennämme Eezy Spiritin People Power -kyselyllä, jonka avulla näemme, miten omat tuloksemme vertautuvat Suomen innostavimmat työpaikat -organisaatioihin. 

Lokakuussa toteutetun henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan henkilöstömme antaa parhaat arviot esihenkilötyölle sekä oman työn sisällölle ja vaikuttamismahdollisuuksille GTK:ssa. Myös innovointikyvykkyytemme sekä työyhteisömme toiminta saivat hyvät arviot. 

Tänä vuonna VMBaro-indeksit uudistettiin. Uudet indeksit ovat oma työ, työyhteisön oikeudenmukaisuus, esimiestyö, johtaminen ja palkkaus, ja niitä käytetään aiempien rinnalla. Osassa indeksejä mitataan samoja asioita. Ensimmäisessä alla olevassa kuvassa näytetään aiemmin käytössä olevat indeksit ja sen alla uudet indeksit.  

Vuoden 2021 VMBaro -tulokset (suluissa VMBaro valtion asiantuntijanormi) 

 

VM Baor 2021 indeksit

VMBaro indeksit

Tätä indeksit kuvaavat:

Innovointikyvykkyysindeksi 

 • Mahdollisuudet kokeilla, uudistaa ja vaikuttaa omaan työhön 
 • Työn mielenkiintoisuus, motivoivuus, innostavuus, haastavuus ja haasteellisuuden oikea mitoitus
 • Työssä oppiminen ja uudistuminen 
 • Työnantajan tuki osaamisen ylläpitoon ja parantamiseen 
 • Vuorovaikutuksen ja keskustelutilanteiden tuki osaamisen ja oppimisen edistämisessä 
 • Osaamisen kehittäminen verkostoitumalla 
Johtajuusindeksi 

 • Lähiesimiehen palaute, toiminta ja oikeanmukainen kohtelu 
 • Töiden organisointi 
 • Kehityskeskustelujen hyödyllisyys työn tekemisessä ja osaamisen kehittämisessä
 • Viestintä ja tiedonkulku 

 

Työyhteisöindeksi 

 • Tavoitteiden tunteminen 
 • Oma rakentava osallistuminen ja vaikuttaminen 
 • Oikeudenmukainen kohtelu, työn ja osaamisen arvostaminen työyhteisössä 
 • Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työyhteisössä  
 • Työskentelytilat ja välineet 
Oma työ 

 • Työn mielenkiintoisuus ja haastavuus 
 • Työn motivoivuus
 • Työssä oppiminen ja uudistuminen 
 • Omaan työhön vaikuttaminen 
Työyhteisön oikeudenmukaisuus 

 • Oikeudenmukainen kohtelu työkavereilta 
 • Työyhteisön yhdenvertaisuus 
 • Työssä koettu arvostus 
 • Sukupuolten tasa-arvo 
Esihenkilötyö 

 • Lähiesihenkilön tuki työn teossa 
 • Lähiesihenkilön palaute 
 • Lähiesihenkilön oikeudenmukaisuus 
Johtaminen 

 • Johdon päätökset 
 • Johdon strategiset linjaukset 
 • Ylimmän johdon esimerkki 
 • Luottamus johtoon 
 • Johdon työyhteisön organisointi 
Palkkaus 

 • Palkkauksen oikeudenmukaisuus 
 • Palkkauksen suhde työn vaativuuteen 
 • Palkkauksen perusteiden selkeys
 • Palkkauksen muuttuminen suhteessa työsuoritukseen 

Tulevaisuutemme on valoisa ja päämäärämme ovat tavoittelemisen arvoiset. Haluamme olla yksi maailman parhaista geosurvey-organisaatioista. 

Haluaisitko sinä liittyä joukkoomme rakentamaan kestävää, hiilineutraalia tulevaisuutta?
Avoimet työpaikkamme löydät täältä.