GTK:n henkilöstötutkimus: parasta on työn sisältö

Selvitämme vuosittain työtyytyväisyyttä, johtamista sekä työyhteisön toimivuutta VMBaro-valtion henkilöstötutkimuksen avulla.

Tuoreen vuoden 2020 VMBaro-tulosten perusteella olemme parantaneet tuloksiamme kaikilla osa-alueilla. GTK:n tulokset ovat kauttaaltaan valtion normia paremmat. Tutkijamme ja asiantuntijamme nostavat kärkeen erityisesti työn sisällön ja sen merkityksellisyyden.

VMBaro valtion henkilöstötutkimuksen lisäksi GTK osallistuu säännöllisesti Eezy Spiritin PeoplePower-tutkimukseen, jonka avulla mitataan miten GTK sijoittuu Suomen innostavimmat työpaikat -organisaatioihin verrattuna.

Vuoden 2020 VMBaro -tulokset (suluissa VMBaro valtion asiantuntijanormi)


Mitä indeksit kuvaavat:

Työyhteisöindeksi

 • Tavoitteiden tunteminen
 • Oma rakentava osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Oikeudenmukainen kohtelu, työn ja osaamisen arvostaminen työyhteisössä
 • Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työyhteisössä Työskentelytilat ja välineet

Innovointikyvykkyysindeksi

 • Mahdollisuudet kokeilla, uudistaa ja vaikuttaa omaan työhön
 • Työn mielenkiintoisuus, motivoivuus, innostavuus, haastavuus ja haasteellisuuden oikea mitoitus
 • Työssä oppiminen ja uudistuminen
 • Työnantajan tuki osaamisen ylläpitoon ja parantamiseen
 • Vuorovaikutuksen ja keskustelutilanteiden tuki osaamisen ja oppimisen edistämisessä
 • Osaamisen kehittäminen verkostoitumalla

Johtajuusindeksi

 • Lähiesimiehen palaute, toiminta ja oikeanmukainen kohtelu
 • Töiden organisointi
 • Kehityskeskustelujen hyödyllisyys työn tekemisessä ja osaamisen kehittämisessä
 • Viestintä ja tiedonkulku