GTK:n kansannäytteiden pääpalkinto Oulaisiin

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jakoi Lappajärven Kivitipussa 16.12. kansannäytepalkinnot parhaista vuonna 2020 lähetetyistä kivinäytteistä. GTK palkitsi 19 kiviharrastajaa yhteensä 13 750 eurolla.

Geologi Satu Hietala tutkii kivinäytettä.

Pääpalkinto meni Oulaisiin. Oulaislainen Tapio Törmäkangas palkittiin 4 000 eurolla hänen vuonna 2020 Reisjärveltä ja Kalajoelta löytämistään useista kulta-, hopea- ja kuparipitoisista lohkareista. Paras näyte on vulkaniittilohkare Reisjärveltä, missä kultapitoisuus on 125 g/t ja hopeapitoisuus 87 g/t. Näyte on tunnetun lohkareviuhkan jatkeelta, mutta pitoisuudet ovat suuremmat, kuin mitä alueelta on koskaan aiemmin analysoitu. Törmäkangas palkittiin lisäksi kultainen vasara-tunnustuksella pitkästä ja ansiokkaasta malminetsintäurasta ja yhteistyöstä GTK:n kansannäytetoiminnan kanssa.

Tunnustuspalkinnon 2000 euroa sai Kari Ahlholm Nivalasta. Ahlholm on löytänyt Kannuksesta lohkareen, jossa on 97 g/t kultaa. Lohkare eroaa Himangan vulkaniittijaksolta aiemmin löydetyistä kultapitoisista lohkareista. Lisäksi Ahlholm on löytänyt Kalajoen ja Kannuksen alueelta 5 g/t, 5 g/t ja 0,7 g/t kultaa sisältävät lohkareet.

Turkulainen Veli-Matti Koivula palkittiin 1500 euron tunnustuspalkinnolla Mynämäeltä löytämästään metavulkaniittikalliosta, josta analysoidussa näytteessä oli 7,9 % kuparia ja 2 g/t kultaa. Lisäksi Koivula on löytänyt lähialueelta lohkareen, jossa on 4,5 % kuparia, 0,28 % nikkeliä, sekä 0,36 g/t palladiumia. Näyte on hyvä lisäviite platinaryhmän metallien esiintymisestä alueella.

Aaro Paananen Toholammilta palkittiin 1500 euron tunnustuspalkinnolla hänen ja Törmäkankaan löytämistä useista kulta-, hopea-, kupari-, nikkeli-, ja antimonipitoisista lohkareista Reisjärveltä, joista parhaimpien kultapitoisuudet ovat 53 g/t, 51 g/t, 30 g/t, 26 g/t ja 14 g/t. Paananen on löytänyt myös useita kulta- ja kuparipitoisista lohkareita laajalta alueelta Reisjärveltä, Ullavasta, Kannuksesta ja Kalajoelta.

Akkumineraalipalkinnon sai kolme kiviharrastajaa. Jouko Heiska Nivalasta sai 500 euron palkinnon Nivalasta löytämästään mustaliuskelohkareesta, jossa oli 1,65 % nikkeliä ja 500 g/t kobolttia. Niilo Savela Kuusamosta palkittiin 500 euron palkinnolla löytämästään kalliosta, jossa oli 1,1 % kuparia ja 0,35 % kobolttia. Näyte on vuoden 2020 kobolttipitoisin kansannäyte. Kokkolalainen Timo Myllykoski on löytänyt Vetelistä suomugrafiittia sisältävän lohkareen ja palkittiin 250 euron palkinnolla.

Nuorten sarjassa 250 euron palkinnon sai Venla Raudaskoski hänen Haapavedeltä löytämästään mustaliuskelohkareesta, jossa oli 1,2 % sinkkiä.

Näiden lisäksi 500–250 euron harrastuspalkintoja myönnettiin 11 kiviharrastajalle eripuolilta Suomea löydetyistä lupaavista kivinäytteistä.

Kansannäytepalkintojen saajia
Kuvassa vasemmalta Veli-Matti Koivula, Tapio Törmäkangas, Aaro Paananen, Niilo Savela, Reino Sainkangas ja Timo Myllykoski.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ylläpitämä kansannäytetoiminta on Suomessa ainutlaatuinen kansallisten raaka-ainevarojen etsintää ja tutkimusta palveleva toimintamuoto, jonka avulla lisätään Suomen raaka-ainevaroihin liittyviä tietovarantoja. GTK:n kallioperän raaka-ainevarojen tutkimuksen päämielenkiinnon kohteena ovat tällä hetkellä akkumineraalit, kuten litium, koboltti ja grafiitti. Akkumineraalit toimivat osaltaan ilmastonmuutoksen torjumisen ja maapallon lämpötilan kasvun rajaamisen tärkeinä raaka-aineiden lähteinä. Esimerkiksi siirtyminen vihreään teknologiaan merkitsee moninkertaista kasvua koboltin, litiumin, nikkelin, kuparin ja alumiinin osalta ja sähkökäyttöiset kulkuvälineet lisäävät erityisesti koboltin ja litiumin kysyntää.

Kansannäytteiden lähettäjiltä toivotaankin enenevässä määrin näytteitä, joiden kiinnostavuus akkumineraaleihin liittyen voidaan tutkia. Akkumineraalinäytteet saavat lisäpainoarvoa kansannäytepalkintojen jaossa. Myös nuoria halutaan toimintaan mukaan ja siitä syystä nuorille lähettäjille on oma palkintosarja. Kansannäytetoiminnan digitaalisia palveluita on kehitetty viime vuosien aikana ja mm. uuden Oma Kivi-sovelluksen kautta tulevat näytteet ovat lisääntyneet. Sovelluksen kautta näytteen löytäjä saa nopeammin yhteyden kansannäytetoimistoon sekä voi tarvittaessa kysyä ohjeita ja tunnistusapua.

Lisätietoa

Geologian tutkimuskeskus, Kansannäytetoimisto kansannaytetoimisto@gtk.fi

GTK Puhelinvaihde: 029 503 0000

Lisätietoja ja ohjeita kiviharrastukseen löytyy Kansannäytetoimiston verkkosivuilta https://kivinayte.gtk.fi/

 

Lista kansannäytepalkinnot 2021 -palkinnonsaajista

Pääpalkinto

Palkintosumma: 4000€

 • Löytäjä: Tapio Törmäkangas, Oulainen
 • Löytöpaikka: Reisjärvi, Kalajoki
 • Törmäkangas on löytänyt Reisjärveltä ja Kalajoelta useita kulta-, hopea- ja kuparipitoisia lohkareita. Paras näyte on vulkaniittilohkare Reisjärveltä, missä kultapitoisuus on 125 g/t ja hopeapitoisuus 87 g/t. Näyte on tunnetun lohkareviuhkan jatkeelta, mutta pitoisuudet ovat suuremmat, kuin mitä alueelta on aiemmin analysoitu. Lisäksi Törmäkangas on yhdessä Aaro Paanasen kanssa löytänyt useita kulta-, hopea-, kupari-, nikkeli-, ja antimonipitoisia lohkareita Reisjärveltä, joista parhaimpien kultapitoisuudet ovat 53 g/t, 51 g/t, 30 g/t, 26 g/t ja 14 g/t.

Tunnustuspalkinnot

Palkintosumma: 2000€

 • Löytäjä: Kari Ahlholm, Nivala
 • Löytöpaikka: Kalajoki, Kannus
 • Ahlholm on löytänyt Kannuksesta lohkareen, jossa on 97 g/t kultaa. Lohkare eroaa Himangan vulkaniittijaksolta aiemmin löydetyistä kultapitoisista lohkareista. Lisäksi Ahlholm on löytänyt Kalajoen ja Kannuksen alueelta 5 g/t, 5 g/t ja 0,7 g/t kultaa sisältävät lohkareet.

Palkintosumma: 1500€

 • Löytäjä: Veli-Matti Koivula, Turku
 • Löytöpaikka: Mynämäki
 • Koivula on löytänyt Mynämäeltä 7,9 % kuparia ja 2 g/t kultaa sisältävän puoli metriä leveän vyöhykkeen intermediäärisestä metavulkaniittikalliosta. Lisäksi Koivula on löytänyt lähialueelta lohkareen, jossa on 4,5 % kuparia, 0,28 % nikkeliä, sekä 0,36 g/t palladiumia. Näyte on hyvä lisäviite platinaryhmän metallien esiintymisestä alueella.

Palkintosumma: 1500€

 • Löytäjä: Aaro Paananen, Toholampi
 • Löytöpaikka: Reisjärvi, Ullava, Kannus, Kalajoki
 • Paananen on löytänyt useita kulta- ja kuparipitoisia lohkareita Reisjärveltä, Ullavasta, Kannuksesta ja Kalajoelta, joissa kultapitoisuudet ovat parhaimmillaan 1 g/t ja kuparipitoisuudet 0,5 %.  Lisäksi Paananen on yhdessä Tapio Törmäkankaan kanssa löytänyt useita kulta-, hopea, – kupari-, nikkeli-, ja antimonipitoisia lohkareita Reisjärveltä, joista parhaimpien kultapitoisuudet ovat 53 g/t, 51 g/t, 30 g/t, 26 g/t ja 14 g/t.

Akkumineraalipalkinnot

Palkintosumma: 500€

 • Löytäjä:   Jouko Heiska, Nivala
 • Löytöpaikka: Nivala
 • Heiska on löytänyt Nivalasta 1,65 % nikkeliä ja 500 g/t kobolttia sisältävän mustaliuskelohkareen. Geofysiikan perusteella lähimmät mustaliuskealueet ovat noin 5 km päässä oletetussa jäätikön kuljetussuunnassa.

Palkintosumma: 500€

 • Löytäjä: Niilo Savela, Kuusamo
 • Löytöpaikka: Kuusamo
 • Savela on löytänyt 1,1 % kuparia ja 0,35 % kobolttia sisältävän kalliopaljastuman Kuusamosta. Näyte on aiemmin tutkitun kulta-aiheen läheltä, mutta alueella tehdyissä kairauksissa ei ole aiemmin havaittu kohonnutta kobolttipitoisuutta. Näyte on vuoden kobolttipitoisin kansannäyte.

Palkintosumma: 250€

 • Löytäjä:  Timo Myllykoski, Kokkola
 • Löytöpaikka: Veteli
 • Myllykoski on löytänyt Vetelistä suomugrafiittia sisältävän lohkareen.

Nuorten sarja

Palkintosumma: 250€

 • Löytäjä:  Venla Raudaskoski, Haapavesi
 • Löytöpaikka: Haapavesi
 • Raudaskoski on löytänyt Haapavedeltä 1,2 % sinkkiä sisältävän mustaliuskelohkareen. Nuoren lähettäjän palkinto.

Harrastuspalkinnot

Palkintosumma: 500€

 • Löytäjä:  Jouni Nuutinen, Joensuu
 • Löytöpaikka: Joensuu
 • Nuutinen on löytänyt kaksi kuparipitoista kallioaluetta Ahvenisen alueelta. Kuparipitoisuudet kallionäytteissä ovat parhaimmillaan 1,4 % ja 1,1 %. Toinen paljastumista on kvartsijuonittuneesta gabrosta, jossa mineralisoitunutta kiveä esiintyy kalliopaljastumilla noin 60 m x 10 m suuruisella alueella. Lisäksi Nuutinen on löytänyt Joensuusta grafiittiparaliuskekallion, joka tuo lisätietoa grafiitin esiintymisestä alueella.

Palkintosumma: 500€

 • Löytäjä:  Reino Sainkangas, Haapavesi
 • Löytöpaikka: Siikalatva, Sievi
 • Sainkangas on löytänyt Siikalatvasta vulkaniittilohkareen, jossa on 4,5 g/t kultaa ja 28 g/t hopeaa. Lisäksi Sainkangas on löytänyt Sievistä kookkaan lohkareen, jossa on 1,9 % kuparia ja 0,8 g/t kultaa.

Palkintosumma: 250€

 • Löytäjä:  Erkki Piepponen, Kuusamo
 • Löytöpaikka: Kuusamo
 • Piepponen on löytänyt Kuusamon alueelta mineralisoituneen gabrokallioalueen, jossa on kuparia 0,83 %. Lisäksi Piepponen on löytänyt gabrolohkareen, jossa on kuparia 1,3 % sekä nikkeliä 0,13 %.

Palkintosumma: 250€

 • Löytäjä:  Tuomo Kärki, Ilomantsi
 • Löytöpaikka: Ilomantsi
 • Kärki on löytänyt Ilomantsista 1,3 g/t kultaa sisältävän metavulkaniittilohkareen, sekä 0,23 % nikkeliä sisältävän serpentiniittilohkareen.

Palkintosumma: 250€

 • Löytäjä:  Pentti Koivisto, Pori
 • Löytöpaikka: Pomarkku, Kiikoinen
 • Koivisto on löytänyt Pomarkusta kookkaan scheeliittipitoisen gabrolohkareen, jossa on 0,73 % volframia. Lisäksi Koivisto on löytänyt Kiikoisista 0,9 g/t kultaa sisältävän paragneissilohkareen.

Palkintosumma: 250€

 • Löytäjä:  Antero Rajamäki, Piikkiö
 • Löytöpaikka: Parainen
 • Rajamäki on löytänyt Paraisilta 0,34 % kuparia sisältävän amfiboliittipaljastuman.

Palkintosumma: 250€

 • Löytäjä: Esko Rokkonen, Lieksa
 • Löytöpaikka: Lieksa
 • Rokkonen on löytänyt Lieksasta nikkeli-arsenideja sisältävän serpentiniittilohkareen, jossa on 0,18 % nikkeliä

Palkintosumma: 250€

 • Löytäjä: Oiva Lukkari, Rovaniemi
 • Löytöpaikka: Rovaniemi
 • Lukkari on löytänyt Rovaniemeltä 0,76 % kuparia sisältävän vulkaniittilohkareen.

Palkintosumma: 250€

 • Löytäjä:  Vesa Oksa, Urjala
 • Löytöpaikka: Urjala
 • Oksa on löytänyt Urjalasta intermediäärisen vulkaniittilohkareen, jossa on 0,88 g/t kultaa.

Palkintosumma: 250€

 • Löytäjä: Alpo Koistinen, Kuhmo
 • Löytöpaikka: Kuhmo
 • Koistinen on löytänyt Kuhmosta 0,16 % nikkeliä sisältävän lohkareen.

Palkintosumma: 250€

 • Löytäjä:  Seppo Karjalainen, Kajaani
 • Löytöpaikka: Kajaani
 • Karjalainen on löytänyt Kajaanista 0,14 % nikkeliä sisältävän lohkareen.

Yksi kommentti artikkeliin ”GTK:n kansannäytteiden pääpalkinto Oulaisiin”