GTK:n kansannäytteiden pääpalkinto Turkuun

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jakoi kansannäytepalkinnot vuoden 2021 parhaista kallio- ja lohkarenäytteistä. GTK palkitsi 19 kiviharrastajaa yhteensä 13 050 eurolla. Pääpalkinto meni Turkuun ja tunnustuspalkinnot Oulaisiin, Toholammille ja Nivalaan. Harrastuspalkinnot menivät Uimaharjulle, Lieksaan ja Miettilään.

Kuvassa geologi Toni Liimatainen tutkii Jouni Nuutisen (vas.) ja Esko Rokkosen (kesk.) palkittua kansannäytettä Ilomantsista.
Kuvassa geologi Toni Liimatainen tutkii Jouni Nuutisen (vas.) ja Esko Rokkosen (kesk.) palkittua kansannäytettä Ilomantsista. Kuva: Satu Hietala, GTK

Pääpalkinnon saaja on Veli-Matti Koivula Turusta. Koivula palkittiin 3500 euron palkinnolla useista hänen löytämistään mielenkiintoisista kallio- ja lohkarenäytteistä, joista suurin osa on uusia havaintoja. Koivula on löytänyt Salosta kallion, josta otetussa näytteessä on kultaa 16,7 g/t ja joka antaa lisäviitteitä tunnetusta mineralisaatiosta. Koivula palkitaan lisäksi Mynämäeltä löytämästään lohkarenäytteestä, jossa on kuparia 3,24 %, nikkeliä 0,34 % sekä palladiumia 0,84 g/t. Lisäksi Koivula on löytänyt Salosta gneissikallion, jossa on volframia 0,75 %. Koivula palkittiin myös 500 euron akkumineraalipalkinnolla hänen Mynämäeltä löytämästään kalliosta, jossa on kobolttia 0,23 %. Näyte on vuoden 2021 kobolttipitoisin kansannäyte. Toisessa Koivulan löytämässä kallionäytteessä on palladiumia peräti 2,31 g/t, nikkeliä 0,58 %, kuparia 0,74 %, ja kobolttia 0,067 %.

Tunnustuspalkinnon 2000 euroa sai Tapio Törmäkangas Oulaisista. Törmäkangas on löytänyt Pyhäjoelta kultapitoisen kiillegneissikallion, jossa on kultaa 22,4 g/t. Löytö on tunnetun mineralisaation itäpuolelta ja uusi havainto. Törmäkangas on löytänyt Pyhäjoelta ja Kalajoelta vulkaniittilohkareita, joissa kultapitoisuus on 1,88 ja 2,58 g/t. Lisäksi hän on löytänyt Kalajoelta lohkareen, jossa on 0,2 % nikkeliä.

Aaro Paananen Toholammilta palkittiin 1500 euron tunnustuspalkinnolla. Paananen on tehnyt Kannuksesta mielenkiintoisen kalliolöydön, jossa analysoidut kultapitoisuudet ovat 16,7 g/t, 4,74 g/t ja 2,45 g/t. Samalta alueelta Paananen on löytänyt useita kultapitoisia lohkareita, joissa suurimmat kultapitoisuudet ovat 21,4 ja 9,24 g/t.

Kari Ahlholm Nivalasta palkittiin 1000 euron tunnustuspalkinnolla. Ylivieskasta löydetyssä lohkareessa on kuparia 4,11 % sekä hopeaa 15 g/t, ja sinkkiä 0.092 %. Muissa samalta alueelta löydetyissä lohkareissa on kultaa 2,98 g/t ja 1,72 g/t. Ahlholm on löytänyt lisäksi Kalajoelta nikkelipitoisen lohkareen (0,1 %) sekä Haapavedeltä kallion, josta otetussa näytteessä on sinkkiä 0,3 %.

Jouni Nuutinen Uimaharjusta palkittiin 750 euron harrastuspalkinnolla Ilomantsista löytämästään lohkareesta, jossa on sinkkiä 0,51 % ja lyijyä 0,44 %. Nuutinen on myös löytänyt uuden rikki-, magneetti- ja kuparikiisupitoisen sulfidimalmikallion. Lisäksi Nuutinen on yhdessä Esko Rokkosen kanssa löytänyt Ilomantsista violettia fluoriittia ja REE-mineraaleja sisältävän kallioalueen.

Esko Rokkonen Lieksasta palkittiin 500 euron harrastuspalkinnolla. Rokkonen on löytänyt Lieksan alueelta useita nikkelipitoisia vulkaniittilohkareita, joiden pitoisuudet vaihtelevat 0,12–0,25 %. Rokkonen on lisäksi löytänyt Lieksan Löpönvaaran alueelta lisää Lieksan meteoriitin kappaleita ja ollut aktiivinen niiden tutkimisessa.

Juha Turpeinen Lieksasta palkittiin 500 euron harrastuspalkinnolla. Turpeinen on löytänyt laajalta alueelta Lieksasta ja Nurmeksesta useita nikkeliaiheisia lohkareita, joissa pitoisuudet vaihtelevat 0,1 ja 0,23 % välillä, sekä gneissilohkareen, jossa on kuparia 0,64 %. Turpeinen on löytänyt lisäksi REE-mineraaleja sisältävän lohkareen Nurmeksesta.

Ossi Varis Miettilästä palkittiin 500 euron harrastuspalkinnolla. Hän on löytänyt mielenkiintoisen lohkareen, jossa on kuparia 3,32 %, sinkkiä 0,1 %, kobolttia 0,05 %, hopeaa 21 g/t sekä hieman kultaa (0,2 g/t). Rautjärven alueen malmipotentiaalia on tutkittu vähän ja lohkare antaa viitteitä mahdollisista esiintymistä alueella.

Näiden lisäksi 250 ja 100 euron harrastuspalkintoja myönnettiin 11 kiviharrastajalle eripuolilta Suomea löydetyistä lupaavista kivinäytteistä.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ylläpitämä kansannäytetoiminta on Suomessa ainutlaatuinen kansallisten raaka-ainevarojen etsintää ja tutkimusta palveleva toimintamuoto, jonka avulla lisätään Suomen raaka-ainevaroihin liittyviä tietovarantoja. GTK:n kallioperän raaka-ainevarojen tutkimuksen päämielenkiinnon kohteena ovat tällä hetkellä akkumineraalit, kuten litium, koboltti ja grafiitti. Akkumineraalit toimivat osaltaan ilmastonmuutoksen torjumisen ja maapallon lämpötilan kasvun rajaamisen tärkeinä raaka-aineiden lähteinä. Esimerkiksi siirtyminen vihreään teknologiaan merkitsee moninkertaista kasvua koboltin, litiumin, nikkelin, kuparin ja alumiinin osalta ja sähkökäyttöiset kulkuvälineet lisäävät erityisesti koboltin ja litiumin kysyntää. Kansannäytteiden lähettäjiltä toivotaankin enenevässä määrin näytteitä, joiden kiinnostavuus akkumineraaleihin liittyen voidaan tutkia. Akkumineraalinäytteet saavat lisäpainoarvoa kansannäytepalkintojen jaossa.

Kansannäytetoiminnan digitaalisia palveluita on kehitetty viime vuosien aikana ja mm. uuden Oma Kivi-sovelluksen kautta tulevat näytteet ovat lisääntyneet. Sovelluksen kautta näytteen löytäjä saa nopeammin yhteyden kansannäytetoimistoon sekä voi tarvittaessa kysyä ohjeita ja tunnistusapua.

Lisätietoa

Geologian tutkimuskeskus, Kansannäytetoimisto kansannaytetoimisto@gtk.fi
GTK Puhelinvaihde: 029 503 0000

Lisätietoja ja ohjeita kiviharrastukseen löytyy Kansannäytetoimiston verkkosivuilta

Kansannäytepalkinnot 2022 – lista palkinnonsaajista

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jakaa kiviharrastajille palkintoja yhteensä 13 050 € vuoden 2021 parhaista kallio- ja lohkarenäytteistä.

Pääpalkinto

Palkintosumma: 3500 € + 500 €

 • Löytäjä: Veli-Matti Koivula, Turku
 • Löytöpaikka: Mynämäki, Salo, Paimio

Veli-Matti Koivula palkitaan pääpalkinnolla useista hänen löytämistään mielenkiintoisista kallio- ja lohkarenäytteistä, joista suurin osa on uusia havaintoja. Koivula on löytänyt Salosta kallion, josta otetussa näytteessä on kultaa 16,7 g/t ja joka antaa lisäviitteitä tunnetusta mineralisaatiosta. Lisäksi Koivula on löytänyt Salosta gneissikallion, jossa on volframia 0,75 %. Paimiosta Koivula on löytänyt myös kalliopaljastuman, jossa on kultaa 0,63 g/t.

Koivula palkitaan lisäksi Mynämäeltä löytämästään lohkarenäytteestä, jossa on kuparia 3,24 %, nikkeliä 0,34 % sekä palladiumia 0,84 g/t. Näyte on peräisin todennäköisesti löytöalueella samaa kivilajia olevasta gneissikalliosta. Näyte on pegmatiitin ja gneissin kontaktivyöhykkeestä. Löytö on uusi.

Koivula palkitaan myös 500 € akkumineraalipalkinnolla hänen Mynämäeltä löytämästään kalliosta, jossa on kobolttia 0,23 %. Näyte on vuoden 2021 kobolttipitoisin kansannäyte. Näytteen muut pitoisuudet ovat kuparia 1,0 % ja hopeaa 10 g/t. Toisessa Koivulan löytämässä kallionäytteessä on palladiumia peräti 2,31 g/t, nikkeliä 0,58 %, kuparia 0,74 %, ja kobolttia 0,067 %.

Tunnustuspalkinnot

Palkintosumma: 2000€

 • Löytäjä: Tapio Törmäkangas, Oulainen
 • Löytöpaikka: Pyhäjoki, Kalajoki

Törmäkangas on löytänyt Pyhäjoelta kultapitoisen kiillegneissikallion, jossa on kultaa 22,4 g/t. Löytö on tunnetun mineralisaation itäpuolelta ja uusi havainto. Törmäkangas on löytänyt Pyhäjoelta myös lohkareen, jossa on kultaa 1,88 g/t.

Lisäksi Törmäkangas on löytänyt Kalajoelta kultapitoisen intermediäärisen vulkaniittilohkareen, jossa on kultaa 2,58 g/t. Näytteen sahatussa pinnassa on näkyvää kultaa. Törmäkangas on löytänyt Kalajoelta myös lohkareen, jossa 0,2 % nikkeliä.

Palkintosumma: 1500 €

 • Löytäjä: Aaro Paananen, Toholampi
 • Löytöpaikka: Kannus, Himanka

Paananen on tehnyt Kannuksesta kalliolöydön, jossa on kultaa 16,7 g/t, 4,74 g/t ja 2,45 g/t, kivilajina tonaliittinen porfyriitti. Löydetyssä kalliossa on runsaasti arseenikiisupitoisia kvartsijuonia. Samalta alueelta Paananen on löytänyt useita kultapitoisia lohkareita, joissa suurimmat kultapitoisuudet kvartsinäytteissä ovat 21,4 ja 9,24 g/t. Löydöt ovat mielenkiintoisia kalliolöytöjä ja sijaitsevat tunnetun mineralisaation, Himangan vulkaniittijakson, ulkopuolella. Lisäksi näytteet sijaitsevat puoli kilometriä tunnetusta Hietajärven kultaesiintymästä.

Palkintosumma: 1000€

 • Löytäjä: Kari Ahlholm, Nivala
 • Löytöpaikka: Ylivieska, Kalajoki, Haapavesi

Ahlholm on löytänyt Ylivieskasta runsaasti särmikkäitä kupari- ja arseenikiisupitoisia happamia ja intermediäärisiä vulkaniittilohkareita. Pitoisuudeltaan parhaimmassa lohkareessa on kuparia 4,11 % sekä hopeaa 15 g/t, ja sinkkiä 0,092 %. Muissa saman alueen vulkaniittilohkareissa on kultaa 2,98 g/t ja 1,72 g/t. Ahlholm on myös tänä kesänä löytänyt samantyyppisiä kiviä kalliossa jään kulkusuunnasta luoteeseen. Ahlholm on löytänyt lisäksi Kalajoelta nikkelipitoisen lohkareen (0,1 %) sekä Haapavedeltä kallion, josta otetussa näytteessä on sinkkiä 0,3 %.

Harrastuspalkinnot

Palkintosumma: 750 €

 • Löytäjä: Jouni Nuutinen, Uimaharju
 • Löytöpaikka: Ilomantsi

Nuutinen on löytänyt Ilomantsista sinkki- ja lyijypitoisen biotiittiliuskelohkareen, jossa on sinkkiä 0,51 % ja lyijyä 0,44 %. Löytö on uusi alueella. Nuutinen on myös löytänyt uuden rikki-, magneetti- ja kuparikiisupitoisen sulfidimalmikallion. Kalliota on nähtävissä muutaman neliömetrin alueelta. Lisäksi Nuutinen on yhdessä Esko Rokkosen kanssa löytänyt Ilomantsista violettia fluoriittia ja REE-mineraaleja sisältävän kallioalueen. Mineraalit ovat uusia löytöjä tältä alueelta ja sijaitsevat Ilomantsi-kompleksiin kuuluvan Naarvan leukograniitin alueella.

Palkintosumma: 500 €

 • Löytäjä: Esko Rokkonen, Lieksa
 • Löytöpaikka: Lieksa

Esko Rokkonen on löytänyt Lieksan alueelta useita nikkelipitoisia vulkaniittilohkareita, joiden pitoisuudet vaihtelevat 0,12–0,25 %. Rokkonen on lisäksi löytänyt Lieksan Löpönvaaran alueelta lisää Lieksan meteoriitin kappaleita ja ollut aktiivinen niiden tutkimisessa. Löydöt antavat merkittävää tietoa Lieksan meteoriittisateesta. Lisäksi Esko Rokkonen yhdessä Jouni Nuutisen kanssa on löytänyt Ilomantsista violettia fluoriittia ja REE-mineraaleja sisältävän kallioalueen. Mineraalit ovat uusia löytöjä tältä alueelta ja sijaitsevat Ilomantsi-kompleksiin kuuluvan Naarvan leukograniitin alueella.

Palkintosumma: 500 €

 • Löytäjä: Juha Turpeinen, Lieksa
 • Löytöpaikka: Lieksa, Nurmes

Juha Turpeinen on löytänyt laajalta alueelta Lieksasta ja Nurmeksesta useita nikkeliaiheisia emäksisiä vulkaniittilohkareita, joissa pitoisuudet vaihtelevat 0,1 ja 0,23 % välillä, sekä granitoidigneissilohkareen, jossa on kuparia 0,64 %. Turpeinen on löytänyt lisäksi REE-mineraaleja sisältävän lohkareen Nurmeksesta.

Palkintosumma: 500 €

 • Löytäjä: Ossi Varis, Miettilä
 • Löytöpaikka: Rautjärvi

Ossi Varis on löytänyt mielenkiintoisen erittäin muuttuneen arseenikiisupitoisen intermediäärisen vulkaniittilohkareen, jossa on kuparia 3,32 %, sinkkiä 0,1 %, kobolttia 0,05 %, hopeaa 21 g/t sekä hieman kultaa (0,2 g/t). Lohkare on kohtalaisen pyöristynyt ja noin kuution kokoinen. Rautjärven alueen malmipotentiaalia on tutkittu vähän ja lohkare antaa viitteitä mahdollisista esiintymistä alueella.

Palkintosumma: 250 €

 • Löytäjä: Reino Sainkangas, Haapavesi
 • Löytöpaikka: Siikalatva, Sievi

Sainkangas on löytänyt lohkareita, joissa on hieman kultaa. Sainkangas on osallistunut aktiivisesti malminetsintätyöhön Haapaveden alueella ja tehnyt mielenkiintoisia havaintoja koboltin esiintymisestä alueella.

Palkintosumma: 250 €

 • Löytäjä: Mauri Isokoski, Ylöjärvi
 • Löytöpaikka: Ylöjärvi

Mauri Isokoski on löytänyt uuden hopeapitoisen kalliopaljastuman Ylöjärveltä. Analysoitu hopeapitoisuus kalliosta on 53 g/t. Alueelta ei ole aiempia viitteitä hopeapitoisuuksista.

Palkintosumma: 250 €

 • Löytäjä Erkki Piepponen, Kuusamo
 • Löytöpaikka: Kuusamo

Erkki Piepposen löytämä diabaasilohkare (doleriitti) sisältää 0,93 % kuparia ja palladiumia 0,12 g/t.

Palkintosumma: 250 €

 • Löytäjä: Markku Ollanketo; Haapavesi
 • Löytöpaikka: Vihanti

Markku Ollanketo on löytänyt Vihannin alueelta kaksi mielenkiintoista vulkaniittilohkaretta, jossa toisessa esiintyy 0,86 % sinkkiä, ja toisessa 1,1 g/t kultaa ja palladiumia 0,24 g/t.

Palkintosumma: 250 €

 • Löytäjä: Heikki Orava, Lappajärvi
 • Löytöpaikka: Veteli

Heikki Orava on löytänyt pegmatiittilohkareen, jossa esiintyy kuparikiisua pesäkkeinä. Lohkareen kuparipitoisuus on 0,85 %. Maastotarkistusten yhteydessä lähistöltä löytyi toinen isompi kuparipitoinen pegmatiittilohkare. Aiempia viitteitä kuparipitoisuuksista alueelta ei ole.

Palkintosumma: 250 €

 • Löytäjä: Pentti Koivisto, Pori
 • Löytöpaikka: Närpiö

Pentti Koivisto on ollut aktiviinen kansannäytteiden lähettäjä vuosien ajan. Tänä vuonna hänet palkitaan hänen löytämästään nikkelipitoisesta (0,19 %) gabrolohkareesta.

Palkintosumma: 250 €

 • Löytäjä: Jorma Myöhänen & Heikki Juutinen, Nilsiä
 • Löytöpaikka: Kuhmo

Jorma Myöhänen ja Heikki Juutinen ovat löytäneet vuosien varrella useita kultapitoisia lohkareita Kuhmon alueelta. Tänä vuonna heidät palkitaan löytämästään 1,33 g/t kultaa sisältävästä sarvivälkegneissilohkareesta, joka antaa lisätietoa alueen kultapotentiaalista.

Palkintosumma: 250 €

 • Löytäjä: Matti Hirvonen, Lieksa
 • Löytöpaikka: Lieksa

Matti Hirvonen on aktiivinen lähettäjä ja on löytänyt useita hieman nikkeliä sisältäviä emäksisiä vulkaniittilohkareita laajasti Lieksan alueelta.

Palkintosumma: 100 €

 • Löytäjä: Toivo Nybacka, Pyhäsalmi
 • Löytöpaikka: Pyhäsalmi

Nybacka on löytänyt sulfidilohkareen, jonka kuparipitoisuus on 0,71 %, sinkkipitoisuus 0,4 % ja kultapitoisuus 0,73 g/t. Kulmikas lohkare liittyy hyvin todennäköisesti vanhaan Haasianpuron sinkkikaivoksen esiintymään.

Palkintosumma: 100 €

 • Löytäjä: Janne Vänskä, Rovaniemi
 • Löytöpaikka: Rovaniemi

Janne Vänskän löytämä kulmikas kiisurikas emäksinen vulkaniittilohkare sisältää 0,15 % nikkeliä.

Palkintosumma: 100€

 • Löytäjä: Veikko Jantunen, Orimattila
 • Löytöpaikka: Orimattila

Veikko Jantunen on löytänyt volframipitoisen tonaliittilohkareen Orimattilasta. Lohkareen volframipitoisuus on 0,24 %.