Kairaustöitä Kiteen ja Tohmajärven alueella

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jatkaa Kiteen ja Tohmajärven alueella vuonna 2019 käynnistyneitä kallioperätutkimuksia, jotka ovat osa valtakunnallista akkumineraalien esiintymistä selvittävää projektia. Tutkimuksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa alueen geologisista yksiköistä ja niiden jatkuvuuksista. Tutkimustuloksia käytetään akkumineraalien esiintymispotentiaalin arvioinnin lisäksi tieteellisen tiedon keräämiseen Suomen kallioperän kehityksestä ja muodostumisolosuhteista.

Joulukuun 2021 aikana (2.‒31.12.) GTK tekee Kiteen ja Tohmajärven alueella kallioperänäytteenottoa timanttikairauksella kartalla merkityllä alueella. Yhteensä kairataan 11 reikää, yhteispituudeltaan noin 800 metriä. Kallioperäkairaukset suoritetaan maanomistajan suostumuksella. Maanomistajiin, joiden alueelle kairauksia on suunniteltu tehtäväksi, on oltu yhteydessä.

Lisätietoja

Geologi Jaro Kuikka, jaro.kuikka@gtk.fi, p. 050 348 8998

Geologian tutkimuskeskuksen Akkumineraaliprojekti

GTK tekee kallioperänäytteenottoa timanttikairauksella karttaan merkityllä alueella.