Kaivosalan toimialaraportti julkaistu: Metallien kaivostuotanto kasvanut viimeiset kymmenen vuotta Suomessa, tuontia silti tarvitaan

Geologian tutkimuskeskus GTK on ollut tekemässä 26.10.2022 julkaistua Työ- ja elinkeinoministeriön kaivosalan toimialaraporttia, joka kokoaa yhteen Suomen kaivosalan tilannetta.

Kuva Kevitsan kaivokselta
Kevitsan kaivos. Kuva: Jukka Brusila

Suomessa toimi vuonna 2021 kymmenen metallimalmikaivosta ja 28 teollisuusmineraalikaivosta. Metallimalmia ja teollisuusmineraalia louhittiin yhteensä 47,9 miljoonaa tonnia. Malminetsintä on kaivostoiminnan ja yhteiskunnan raaka-ainehuollon edellytys ja siihen investoitiin 68,5 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää yhteiskunnan siirtymistä tehokkaampaan ja vähäpäästöisempään energian tuotantoon. Energiatehokkuus ja kiertotalous vauhdittavat vihreää siirtymää ja luovat onnistuessaan kilpailuetua yrityksille. Uudet teknologiat vaativat raaka-aineita.

Useiden metallien kotimainen kaivostuotanto on moninkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Silti rikasteiden tuotanto ei riitä kattamaan kotimaista kysyntää. Metallinjalostajat toimivatkin suurelta osin tuontirikasteiden varassa. Vuonna 2021 metallimalmirikasteita tuotiin Suomeen yhteensä 5 miljoonaa tonnia ja niitä vietiin maasta noin 0,3 miljoonaa tonnia.

Euroopan tasolla mineraalien hintaa useammin keskusteluun on noussut raaka-aineiden saatavuus ja omavaraisuus. Vihreän siirtymän kannalta kriittisissä mineraaleissa Eurooppa on riippuvainen kolmansista maista. Viimeaikaiset kriisit ja niiden luoma epävarmuus ovat tuoneet esille omavaraisuuden merkityksen sekä toimitusketjujen monipuolistamisen tarpeen. EU:ssa on esimerkiksi ryhdytty aktiivisesti kehittämään eurooppalaista akkuarvoketjua.

Kaivosalan toimialaraportin valmistelusta ovat vastanneet TEM:n Toimialapalvelu ja GTK. GTK:ssa Minerals Intelligence -ryhmän johdolla kirjoitustyöhön osallistuivat tänä vuonna Jussi Pokki, Bo Långbacka ja Mari Kivinen.

Lisätiedot

Kaivosalan toimialaraportti – Valto (valtioneuvosto.fi)

Jussi Pokki, erikoisasiantuntija
jussi.pokki@gtk.fi

Mari Kivinen, erikoistutkija
mari.kivinen@gtk.fi

Bo Långbacka, erikoisasiantuntija
bo.langbacka@gtk.fi