Kallioperätutkimusta Kiteen ja Tohmajärven alueella

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee kallioperätutkimusta Kiteen, Parikkalan, Savonlinnan ja Tohmajärven alueella kesällä 2021. Tutkimus on osa GTK:n valtakunnallista akkumineraaliesiintymiä selvittävää projektia.

GTK:n geologit kartoittamassa kallioperää Leppävirralla kesällä 2019.
Kuva: Jetro Staven, © Geologian tutkimuskeskus 2019.

GTK suorittaa kallioperätutkimuksia Kiteellä, Parikkalassa, Savonlinnan pohjoisosissa ja Tohmajärven eteläosissa kesällä 2021. Kartoitusta tehdään 1.6.–30.9. välillä. Tutkimus on osa GTK:n perustutkimusta ja nelivuotista (2019‒2022) Akkumineraaliprojektia, jonka tarkoituksena on arvioida akkutuotannossa tarvittavien mineraalien esiintymispotentiaalia Suomessa. GTK on tehnyt tutkimusta aiemmin Kiteen ja Tohmajärven alueella 1970- ja 80-luvuilla, jolloin alueelta löydettiin muutamia litiumpitoisia pegmatiitteja. Tällä kertaa tarkoituksena on selvittää, esiintyykö näitä litiumpitoisia pegmatiitteja mahdollisesti aiemmin tiedettyä laajemmalla alueella.

Alueen tutkimuksissa tehdään kalliopaljastumien kartoitusta ja lohkare-etsintää. Kartoituksen yhteydessä kalliopaljastumista havainnoidaan kivilajeja ja niiden rakenteita sekä otetaan vasaralla irrottaen pieniä kivinäytteitä jatkotutkimuksiin. Kartoittajat liikkuvat alueella autolla ja jalan. Havainnointiin liittyen paljastumilla kasvavaa sammalta joudutaan siirtämään syrjään. Maastotutkimuksiin osallistuu GTK:n geologien ja tutkimusavustajien lisäksi kaksi kausiapulaisina toimivaa geologian opiskelijaa.

GTK on hakenut pienelle osalle Kiteen ja Tohmajärven tutkimusaluetta varausta. Varaus mahdollistaa tutkimusten toteuttamisen aikataulun mukaisesti sekä ajantasaisen tiedottamisen tutkimuksen työvaiheista ja niiden tuloksista. Osalla varausalueesta suoritetaan maanomistajien luvalla vähäistä maaperänäytteenottoa sekä mahdollisesti pienimuotoista kallioperäkairausta.

Lisätietoja

Geologi Jaro Kuikka, jaro.kuikka@gtk.fi, p. 050 348 8998

GTK suorittaa geologiset maastotutkimukset sinisellä merkityillä alueilla.