Kallioperätutkimusta Kuortaneen, Lapuan ja Seinäjoen alueella

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee kesällä 2021 Kuortaneen, Lapuan ja Seinäjoen alueella kallioperätutkimusta osana valtakunnallista akkumineraalien esiintymistä selvittävää projektia. Tutkimuksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa kallioperältään heikosti tunnetun alueen geologisista yksiköistä ja niiden jatkuvuuksista.

Tutkimusten tuloksia voidaan soveltaa akkumineraalien etsinnän lisäksi muun muassa kalliolämmön hyödynnettävyyden ja kalliopohjaveden laadun arviointiin sekä tiestön ylläpidolle välttämättömien hyvälaatuisia kiviaineksia sisältävien alueiden rajaamiseen. Tulokset ovat myös tieteellisesti tärkeitä Suomen kallioperän synnyn ja kehityksen selvittämisessä. GTK on hakenut alueelle varausta. Varaus mahdollistaa tutkimusten toteuttamisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti sekä ajantasaisen tiedottamisen eri työvaiheista ja niiden tuloksista.

Toukokuusta syyskuun loppuun ajoittuvalla kenttäkaudella alueella tehdään kalliopaljastumien kartoitusta ja lohkare-etsintää. Kartoituksen yhteydessä paljastumista havainnoidaan kivilajeja ja niiden rakenteita, sekä otetaan vasaralla irrottaen pieniä kivinäytteitä jatkotutkimuksiin. Kartoittajat liikkuvat alueella autolla ja jalan. Havainnointia varten paljastumilla kasvavaa sammalta siirretään syrjään. Maastotutkimuksiin osallistuu GTK:n geologien ja tutkimusavustajien lisäksi kaksi kausiapulaisiksi palkattua geologian opiskelijaa. Maastotutkimukset alkavat viikolla 21.

Kallioperäkartoituksen lisäksi GTK tekee alueella koneellista moreeninäytteenottoa. Moreeninäytteenotto suoritetaan maanomistajan suostumuksella. GTK on ollut yhteydessä maanomistajiin, joiden maille on suunniteltu näytteenottoa.

Lisätietoja

Geologi Janne Kuusela, p. 029 503 2608, janne.kuusela@gtk.fi
GTK:n valtakunnallinen akkumineraaliprojekti 

GTK suorittaa geologista maastokartoitusta karttaan (sinisellä) merkityllä alueella kesällä 2021.