Siirry sisältöön

Kriittiset ja strategiset raaka-aineet

Euroopan unioni on listannut kriittiset raaka-aineet, joilla on suuri taloudellinen merkitys Euroopalle ja joiden toimitushäiriön riski on suuri.

Osan kriittisistä raaka-aineista EU on määritellyt lisäksi strategisiksi, joita tarvitaan vihreään siirtymään, digitalisaatioon tai puolustusteollisuuden teknologioissa. Strategisten raaka-aineiden kohdalla on merkittävä ero globaalin tarjonnan ja kysynnän välillä. Lisäksi tuotannon lisääminen on suhteellisen haastavaa.

EU:n mukaan kriittisten raaka-aineiden kysyntä tulee kasvamaan huomattavasti, kun yhteiskunnista tehdään digitaalisempia, energiatehokkaampia ja ilmastoneutraaleja. Niitä tarvitaan esimerkiksi akkuihin ja sähkömoottoreihin.

Kriittiset raaka-aineet

 • Antimony = antimoni
 • Arsenic = arseeni
 • Bauxite = bauksiitti (alumiinimalmi)
 • Baryte = baryytti
 • Beryllium = beryllium
 • Bismuth = vismutti
 • Boron = boori
 • Cobalt = koboltti
 • Coking Coal = koksi
 • Copper = kupari
 • Feldspar = maasälpä
 • Fluorspar = fluorisälpä
 • Gallium = gallium
 • Germanium = germanium
 • Hafnium = hafnium
 • Helium = helium
 • Heavy Rare Earth Elements =raskaat harvinaiset maametallit
 • Light Rare Earth Elements = kevyet harvinaiset maametallit
 • Lithium = litium
 • Magnesium = magnesium
 • Manganese = mangaani
 • Natural Graphite = grafiitti
 • Nickel – battery grade = akkulaatuinen nikkeli
 • Niobium = niobi
 • Phosphate rock = fosfaattimalmi
 • Phosphorus = fosfori
 • Platinum Group Metals = platinametallit
 • Scandium = skandium
 • Silicon metal = metallinen pii [ei siis ’silikoni’]
 • Strontium = strontium
 • Tantalum = tantaali
 • Titanium metal = titaanimetalli
 • Tungsten = volframi
 • Vanadium = vanadiini

Tarkempaa tietoa EU:n kriittisistä raaka-aineista.

Strategiset raaka-aineet

 • Bismuth = vismutti
 • Boron – metallurgy grade = metallurginen boori
 • Cobalt = koboltti
 • Copper = kupari
 • Gallium = gallium
 • Germanium = germanium
 • Lithium – battery grade = akkulaatuinen litium
 • Magnesium metal = magnesiummetalli
 • Manganese – battery grade = akkulaatuinen mangaani
 • Natural Graphite – battery grade = akkulaatuinen grafiitti
 • Nickel – battery grade = akkulaatuinen nikkeli
 • Platinum Group Metals = platinametallit
 • Rare Earth Elements for magnets (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, and Ce) = magneetteihin käytettävä harvinaiset maametallit
 • Silicon metal = metallinen pii
 • Titanium metal = titaanimetalli
 • Tungsten = volframi

Lähde:
ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 and (EU) 2019/1020. ANNEX II Critical raw materials. COM(2023), Brussels, 16.3.2023.

Euroopan kriittiset raaka-aineet

Euroopan geologian tutkimuskeskukset ovat laatineet Geological Service for Europe -projektissa (GSEU) kartat kriittisten raaka-aineiden (CRM) tällä hetkellä tiedossa olevista esiintymistä Euroopassa. Toinen kuvaa esiintymiä maa-alueilla ja toinen merialueilla. Kartoissa esitetään vain keskikokoiset ja sitä suuremmat esiintymät. Kartat saa ladattua pdf-tiedostoina niiden alapuolella olevista linkeistä.

Maa-alueiden CRM-esiintymiä kuvaavassa kartassa on Suomen osalta 67 eri mineraaliesiintymää, kriittisinä raaka-aineina antimoni, arseeni, beryllium, grafiitti, koboltti, kupari, litium, mangaani, niobium, nikkeli, fosfaatti, platinametallit, harvinaiset maametallit, skandium, titaani ja vanadiini. Näistä Suomessa tuotetaan tällä hetkellä kobolttia, kuparia, nikkeliä, fosfaattia, platinametalleja sekä lisäksi maasälpää.

Merialueilla Suomenlahdesta ja Pohjanlahdesta tunnetaan lukuisia mangaaniesiintymiä, mutta niitä ei tällä hetkellä hyödynnetä. Ne ovat rauta-mangaanisaostumia, joissa on myös fosfaattia ja harvinaisia maametalleja suurina pitoisuuksina.

Maa-alueiden CRM-esiintymät

Karttakuva kriittisten raaka-aineiden esiitymistä Euroopan maa-alueilla
Karttaa klikkaamalla saat näkyviin tarkemman pdf-tiedoston.

Merialueiden CRM-esiintymät

Karttakuva, johon on merkattu kriittisten raaka-aineiden esiintymät Euroopan merialueilla
Karttaa klikkaamalla saat näkyviin tarkemman pdf-tiedoston.

Suomen kriittisiä raaka-aineita sisältävät kaivokset, kaivoshankkeet ja pitkälle edenneet malminetsintähankkeet

Suomen kartta, johon on merkattu Euroopan unionille kriittiset raaka-aineet
Karttaa klikkaamalla saat näkyviin tarkemman pdf-tiedoston.

Karttaan on merkitty ne GTK:n mineraalitietokannassa olevat esiintymät, joiden tärkein arvoaine (primary commodity) on jokin Euroopan unionille kriittiseksi määritetty raaka-aine. Kyseinen arvoaine esitetään värisymbolilla, ja symbolin koko ilmoittaa esiintymän kokoluokan kyseisen arvoaineen osalta INSPIRE-määrittelyn mukaisesti (kts. INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information, Annex F). Esiintymän nimen alla suluissa luetellaan kemiallisin merkein myös muut EU:lle kriittiset raaka-aineet, joita esiintymästä tuotetaan tai suunnitellaan tuotettavan. Karttaan merkittyjen esiintymien lisäksi Suomessa on muitakin mineraaliesiintymiä, joissa EU:lle kriittisiä raaka-aineita esiintyy pää- tai sivuarvoaineina, mutta ei tärkeimpänä arvoaineena. Tällaisten esiintymien osalta kartassa esitetään vain kaivoshankkeiksi edenneet kohteet. Tällainen on esimerkiksi Hannukainen, jonka tärkein arvoaine on rauta eikä EU:lle kriittinen raaka-aine kupari.

Kaivoshankkeella tarkoitetaan tässä hanketta, jota yhtiö edistää aktiivisesti kohti kaivostuotannon aloittamista ja jonka suunnittelu on edennyt niin pitkälle, että yhteysviranomainen on kuuluttanut hankkeen YVA-ohjelman. Pitkälle edenneessä malminetsintähankkeessa nämä edellytykset eivät vielä ole täyttyneet.

Kriittisistä raaka-aineista Suomen kaivoksista tuotetaan:

 • fosfaattia (Siilinjärvi)
 • kobolttia (Terrafame, Kevitsa)
 • kuparia (Kevitsa, Terrafame)
 • nikkeliä (Terrafame, Kevitsa)
 • platinaa ja palladiumia (Kevitsa)
 • maasälpää (Sälpä, Kyrkoberget, Lemnästräsk)

Huom! Litiumia ei tuoteta vielä, vaikka kartassa Syväjärvi onkin jo merkattu toimivaksi kaivokseksi.