Gå till innehåll

Kritiska och strategiska råvaror

Europeiska unionen har listat kritiska råvaror som har stor ekonomisk betydelse för Europa och som löper stor risk för leveransstörningar.

En del av de kritiska råvarorna har EU dessutom definierat som strategiska, som behövs för den gröna omställningen, digitalisering eller försvarsindustrins teknologier. När det gäller strategiska råvaror finns det en betydande skillnad mellan det globala utbudet och efterfrågan. Dessutom är det relativt svårt att öka produktionen.

Enligt EU kommer efterfrågan på kritiska råvaror att öka betydligt när samhällena görs mer digitala, energieffektiva och klimatneutrala. De behövs till exempel för batterier och elmotorer.

Kritiska råvaror

 • Antimony
 • Arsenic
 • Bauxite
 • Baryte
 • Beryllium
 • Bismuth
 • Boron
 • Cobalt
 • Coking Coal
 • Copper
 • Feldspar
 • Fluorspar
 • Gallium
 • Germanium
 • Hafnium
 • Helium
 • Heavy Rare Earth Elements
 • Light Rare Earth Elements
 • Lithium
 • Magnesium
 • Manganese
 • Natural Graphite
 • Nickel – battery grade
 • Niobium
 • Phosphate rock
 • Phosphorus
 • Platinum Group Metals
 • Scandium
 • Silicon metal
 • Strontium
 • Tantalum
 • Titanium metal
 • Tungsten
 • Vanadium

Strategiska råvaror

 • Bismuth
 • Boron – metallurgy grade
 • Cobalt
 • Copper
 • Gallium
 • Germanium
 • Lithium – battery grade
 • Magnesium metal
 • Manganese – battery grade
 • Natural Graphite – battery grade
 • Nickel – battery grade
 • Platinum Group Metals
 • Rare Earth Elements for magnets (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, and Ce)
 • Silicon metal
 • Titanium metal
 • Tungsten

Mer detaljerad information om EU:s kritiska råvaror.

Källa:
ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 and (EU) 2019/1020. ANNEX II Critical raw materials. COM(2023), Brussels, 16.3.2023.

Kritiska råvaror i Europa

De europeiska geologiska forskningscentrumen har utarbetat kartor över kända förekomster av kritiska råvaror i Europa. Kartor har tagits fram inom ramen för projektet Geological Service for Europe (GSEU). Den ena beskriver förekomster i landområden och den andra i havsområden. Kartor visar endast medelstora och större fyndigheter. Kartan kan laddas ner i pdf-filer från länkarna nedanför.

På kartan över CRM-förekomster på markområden finns för Finlands del 67 olika mineralfyndigheter, som kritiska råvaror antimon, arsenik, beryllium, grafit, kobolt, koppar, litium, mangan, niobium, nickel, fosfat, platinagrupp metaller, sällsynta jordartsmetaller, skandium, titan och vanadin. Av dessa producerar Finland för närvarande kobolt, koppar, nickel, fosfat, platinametaller samt dessutom jordspat.

I havsområden, många manganfyndigheter är kända från Finska viken och Bottenviken, men för närvarande utnyttjas de inte. Dessa avlagringar består av järnmanganfällningar och innehåller också betydande koncentrationer av fosfater och sällsynta jordartsmetaller.

CRM-förekomster på markområden

Karta över förekomsten av kritiska råvaror i europeiska landområden
Genom att klicka på kartan kan du se en mer detaljerad pdf-fil.

CRM-förekomster i havsområden

Karta över förekomsten av kritiska råvaror i europeiska havområden
Genom att klicka på kartan kan du se en mer detaljerad pdf-fil.