Maaperän geologiseen tutkimukseen liittyviä mittauksia Äijänpellon alueella Espoossa

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee maaperätutkimuksiin liittyviä mittauksia Espoon Äijänpellon alueella kenttäkauden 2022 aikana. Tutkimusten avulla kehitetään muun muassa pohjatutkimusten tulkintaa.

Pellonlaitaa ja ojitusta Espoon Äijänpellossa kohteella, jossa GTK:n tutkijat suorittavat geofysiikan mittauksia.
Kuva: T. Huotari, Geologian tutkimuskeskus 2022.

Geologian tutkimuskeskus tekee maaperätutkimuksiin liittyviä geofysiikan mittauksia Espoon Äijänpellon alueella kevään ja kesän 2022 aikana. Päätutkimusmenetelmänä käytetään monielektrodivastusluotausta. Tutkimukset liittyvät GTK:n projektiin, jossa kehitetään pohjatutkimusten tulkintaa. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää pidemmällä tähtäimellä myös esimerkiksi rakentamisen suunnittelun tukena. Äijänpelto soveltuu erinomaisesti tutkimuskohteeksi olemassa olevan referenssiaineistonsa vuoksi. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa GTK.

Maastotyöt toteutetaan pääosin 23.5.‒3.6.2022 välillä. Tutkimusten aikana alueella liikkuu 3‒4 henkilön mittausryhmä tekemässä mittauksia. Tutkimuksessa käytetty laitteisto koostuu mittalaitteesta, mittauskaapeleista sekä teräselektrodeista. Näihin ei tule koskea mittauksen aikana. Mittauksissa liikutaan jalkaisin ja mittaukset toteutetaan siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa alueen muille käyttäjille. Oheiseen karttaan on merkitty mitattavat linjat.

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Taija Huotari, GTK, puh. 040 527 5101
Geologi Noora Hornborg, GTK, puh. 050 348 6174
Työmaavastaava Kai Nyman, GTK, puh. 040 533 2759

Karttaan merkitty mitattavat linjat Äijänpellon alueella Espoossa. Kuva: Geologian tutkimuskeskus, 2022.