Siirry sisältöön

ISLANDR ‒ Information-based Strategies for Land Remediation

  • Kolmivuotinen Information-based Strategies for Land Remediation (ISLANDR) -hanke käynnistyi toukokuussa 2023. EU rahoittaa hanketta Horizon Europe -ohjelmasta 5,8 milj. eurolla. Lisäksi Iso-Britannia ja Sveitsi rahoittavat hanketta 1,1 milj. eurolla.
  • Hankkeeseen osallistuu 14 organisaatiota 13 Euroopan maasta. Suomesta mukana on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) lisäksi Suomen ympäristökeskus (Syke). GTK toimii hankkeen koordinaattorina.
  • Poikkitieteellinen hanke edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal) ja Euroopan maaperäsopimuksen (A Soil Deal for Europe) toteutumista. Hankkeella tuetaan uuden maaperän terveyttä koskevan direktiivin (Soil Health Law) toimeenpanoa ja vastataan sekä EU:n tasolla että paikallisten yhteisöjen maaperätietoon liittyviin tarpeisiin.
  • Hankkeen esittely ja konsortion jäsenorganisaatiot: ISLANDR – Information-Based Strategies for Land Remediation

Funded by the European Union logo

 

 

ISLANDR hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti Eurooppa tutkimus- ja innovaatio-ohjelman avustussopimuksesta numero 101112889.