Miten geologisia riskejä voidaan estää tarkasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti?

GTK:n asiantuntijat käyttävät drone-teknologiaa ja 3D-mallinnusta perinteisen kenttätutkimuksen tukena. Kallioperän geofysikaaliset rikkonaisuustutkimukset ovat tärkeitä muun muassa kallioperärakentamisen suunnittelun pohjana, ydinenergian loppusijoituspaikan valinnassa sekä teollisuus- ja kaivosympäristöjen suunnittelussa.

Menetelmien avulla voidaan tutkia laajoja alueita tarkasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

 

 

HazArctic is a co-operation project between Geological Surveys from Finland, Sweden and Norway (GTK, SGU, NGU), Natural Resources Institute Finland (LUKE) as well as Geological Institute and Mining Institute from the Federal Research Centre “Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences”. It is funded by Kolarctic CBC 2014-2020 program, EU, Russia, Norway, Sweden and Finland with the contribution from the project partners. 

EN Co-funded by the EU_POS