Nimityksiä johtoryhmään: Niina Ahtonen on nimitetty Geotieto ja tietohallinto -vastuualueen johtajaksi ja Antti Nummi Asiakasratkaisut-vastuualueen johtajaksi

Geologian tutkimuskeskus tuottaa yhteiskunnalle ja yrityksille ratkaisuja vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. GTK toteuttaa tehtäväänsä kolmen roolin kautta: tiede ja innovaatiot, geotieto ja asiakasratkaisut.

Antti Nummi ja Niina Ahtonen
Antti Nummi (vas.), Asiakasratkaisut-vastuualueen johtaja ja Niina Ahtonen, Geotieto ja tietohallinto -vastuualueen johtaja.

Vahvistaakseen strategian toteuttamista Geologian tutkimuskeskuksen johtoryhmään on tehty seuraavat nimitykset:

FM (geologia ja tietojenkäsittelytiede) Niina Ahtonen on nimitetty Geotieto ja tietohallinto -vastuualueen johtajaksi. Niina Ahtosella on yli 15 vuoden kokemus geotiedon ja geotietojärjestelmien asiantuntija-, projektipäällikkö- ja esimiestehtävistä. Geologian tutkimuskeskuksessa Ahtonen on työskennellyt vuodesta 2004. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Savonia-ammattikorkeakoulussa sekä Oulun ja Kuopion yliopistoissa.

Niina Ahtonen johtaa käynnistynyttä laajaa geotietoroolin kehittämiskokonaisuutta vahvistaen geotiedon hyödynnettävyyttä ja sen jalostusasteen nostamista.

”Geologian tutkimuskeskuksella on maailman parhaimpien joukkoon luokitellut geotietoaineistot. Tavoitteena on, että geotieto on entistä laajemmin käytössä eri sidosryhmillä ja sitä hyödynnetään päätöksenteossa”, sanoo Niina Ahtonen.

YTM Antti Nummi on nimitetty Asiakasratkaisut-vastuualueen johtajaksi. Antti Nummella on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus asiakkuuksien ja liiketoiminnan johto- ja kehittämistehtävistä. Hän on toiminut vuodesta 2019 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:ssä kaupallisena johtajana, liiketoiminnan kehitysjohtajana ja energia- ja elinkaariliiketoiminnan asiakkuus- ja kehitysjohtajana sekä tätä aiemmin pohjoismaiden myynnin johtajana Renewable Energy Group, Inc:ssä, liikkeenjohdon konsulttina sekä Neste Oyj:ssa kaupallisena johtajana ja liiketoiminnan kehitystehtävissä.

Antti Nummi johtaa ja kehittää GTK:n asiakkuuksia ja asiakastoimintaa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

”Olen iloinen saadessani liittyä osaksi GTK:n kaltaista kehittyvää, kansainvälistä tutkimuskeskusta. Odotan innolla, että pääsen kehittämään lisäarvoa tuottavia asiakasratkaisuja yhdessä GTK:n ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa”, sanoo Antti Nummi.

”Strategiamme on erittäin ajankohtainen, ja tuoreet nimitykset mahdollistavat osaltaan sen asiakaslähtöisen toteuttamisen. Niinan laaja-alainen kokemus sekä geologiasta että digitaalisten palveluiden kehittämisestä vie eteenpäin geotiedon vaikuttavuutta. Asiakkaidemme tyytyväisyys palveluihimme on erittäin korkealla tasolla. Antin vahva kokemus asiakas- ja liiketoiminnan johtotehtävistä vahvistaa asiakastoimintaamme edelleen. Toivotan Antin ja Niinan lämpimästi tervetulleeksi johtoryhmään”, sanoo pääjohtaja Kimmo Tiilikainen.

Geologian tutkimuskeskuksen johtoryhmä 1.1.2022 alkaen

  • Kimmo Tiilikainen, pääjohtaja
  • Saku Vuori, johtaja, tiede ja innovaatiot
  • Niina Ahtonen, johtaja, geotieto ja tietohallinto
  • Antti Nummi, johtaja, asiakasratkaisut (aloittaa viimeistään 8.3.2022)
  • Olli Breilin, johtaja, operatiivinen toiminta
  • Lotta Knuutinen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus
  • Hannu Sivula, johtaja, henkilöstö, osaaminen ja lakiasiat
  • Terhi Sääskilahti, johtaja, talous ja toimintajärjestelmä (31.3.2022 asti, tehtävä täytetään vakituisesti keväällä 2022)

Lisätietoa

Pääjohtaja Kimmo Tiilikainen, kimmo.tiilikainen@gtk.fi
haastattelupyynnöt pääjohtajan assistentti Eija Laukkasen kautta, puhelin 029 503 2201

Geologian tutkimuskeskus: Ratkaisuja vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan

Geologian tutkimuskeskus GTK tuottaa puolueetonta tutkimustietoa ja palveluita elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. GTK:n yli 400 asiantuntijaa ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, kiertotalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos, joka toimii Suomessa ja maailmalla.