Utnämningar till ledningsgruppen: Niina Ahtonen har utnämnts till direktör för ansvarsområdet Geokunskap och IT och Antti Nummi till direktör för ansvarsområdet Kundlösningar

Geologiska forskningscentralen (GTK) tillhandahåller samhället och företag lösningar för att påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral värld. Geologiska forskningscentralen utför sin uppgift i tre roller: forskning och innovationer, geokunskap och kundlösningar.

Antti Nummi ja Niina Ahtonen
Antti Nummi (vänster), direktör, kundlösningar och Niina Ahtonen, direktör, geokunskap och IT.

För att stärka genomförandet av sin strategi har följande personer utnämnts till ledningsgruppen vid Geologiska forskningscentralen:

FM (geologi och databehandling) Niina Ahtonen har utnämnts till direktör för ansvarsområdet Geokunskap och IT. Nina Ahtonen har över femton års erfarenhet av expert-, projektchefs- och chefsuppgifter inom geoinformation och geoinformationssystem. Vid Geologiska forskningscentralen har Ahtonen arbetat sedan 2004. Tidigare arbetade hon bland annat vid yrkeshögskolan Savonia och Uleåborgs och Kuopio universitet.

Niina Ahtonen leder den inledda omfattande helheten för utveckling av geokunskapsrollen och stärker samtidigt möjligheten att utnyttja geoinformation och en höjning av förädlingsgraden för informationen.

”Geologiska forskningscentralen har geodatamaterial som är bland de bästa i världen. Målet är att geoinformation ska användas i en större utsträckning av olika intressenter och utnyttjas vid beslutsfattande”, säger Niina Ahtonen.

SVM Antti Nummi har utnämnts till direktör för ansvarsområdet Kundlösningar. Antti Nummi har över tjugo års erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppgifter inom kundrelationer och affärsverksamhet. Han har sedan 2019 varit marknadsdirektör, direktör för utvecklingen av affärsverksamheten och direktör för kundrelationerna och utvecklingen inom energi- och livscykelsaffärsverksamheten vid SRV Yhtiöt Oyj. Han har tidigare varit försäljningschef för de nordiska länderna i Renewable Energy Group Inc samt managementkonsult och har arbetat som marknadsdirektör och med utveckling av affärsverksamheten i Neste Abp.

Antti Nummi leder och utvecklar Geologiska forskningscentralens kundrelationer och kundverksamhet.

”Jag är glad att få bli en del av en forskningscentral som GTK som både är internationell och som utvecklas. Jag väntar ivrigt på att få ta fram kundlösningar som ger mervärde tillsammans med proffsen vid GTK och kunderna”, säger Antti Nummi.

”Vår strategi är mycket aktuell och de nya utnämningarna bidrar till att genomföra strategin på ett kundinriktat sätt. Niinas omfattande erfarenhet av både geologi och utveckling av digitala tjänster kommer att föra genomslaget av geoinformation vidare. Kundernas nöjdhet vad gäller våra tjänster är på mycket hög nivå. Anttis gedigna erfarenhet av ledningsuppgifter inom kund- och affärsverksamhet stärker vår kundverksamhet ytterligare. Jag önskar Antti och Niina varmt välkomna till ledningsgruppen”, säger generaldirektör Kimmo Tiilikainen.

Geologiska forskningscentralens ledningsgrupp från den 1 januari 2022:

  • Kimmo Tiilikainen, generaldirektör
  • Saku Vuori, direktör, forskning och innovationer
  • Niina Ahtonen, direktör, geokunskap och IT
  • Antti Nummi, direktör, kundlösningar (börjar senast den 8 mars 2022)
  • Olli Breilin, direktör, operativ verksamhet
  • Lotta Knuutinen, direktör, kommunikation och hållbarhet
  • Hannu Sivula, direktör, personal, kompetens och rättsliga ärenden
  • Terhi Sääskilahti, direktör, ekonomi och administration (fram till den 31 mars 2022, den ordinarie befattningen tillsätts på våren 2022)

Mer information:

Generaldirektör Kimmo Tiilikainen, kimmo.tiilikainen@gtk.fi
begäran om intervju via generaldirektörens assistent Eija Laukkanen, telefon 029 503 2201

Geologiska forskningscentralen: Lösningar för att påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral värld

Geologiska forskningscentralen (GTK) producerar opartisk forskningsdata och tjänster för näringslivets och samhällets behov för att påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral värld. GTK:s över 400 experter har kompetens inom mineralekonomi, cirkulär ekonomi, energi-, vatten- och miljöfrågor samt digitala lösningar. GTK är ett forskningsinstitut underordnat arbets- och näringsministeriet med verksamhet i Finland och utomlands.