Panostukset GTK Mintecin kehittämiseen vauhdittavat kiertotaloutta ja mineraalialaa

Geologian tutkimuskeskus uudistaa ja kehittää GTK Mintecin kotimaista ja kansainvälistä elinkeinoelämää ja tutkimusta palvelevaa digitaalista laboratorio- ja koetehdaskokonaisuutta vuosien 2020–2025 aikana. GTK Mintecistä kehitetään maailman johtava kiertotalouden ja mineraalipohjaisten materiaalien tutkimus- ja tuotekehitysalusta.

GTK Mintecin koetehdas ja tutkimuslaboratoriot Outokummussa palvelevat mm. kaivannais-, metalli- ja kemianteollisuuden sekä kiertotalouden toimijoita. Tutkimuskokonaisuuden kehittämiseksi GTK Mintecille esitetään valtion lisätalousarviossa kahden miljoonan euron lisärahoitusta vuosille 2020–2021.

”GTK Mintec on jo nyt yksi maailman johtavista mineraalialan tutkimusympäristöistä. Olemme erittäin iloisia, että voimme kehittää tutkimusympäristöämme edelleen. Osaaminen ja uudet innovaatiot ovat kriittisiä menestystekijöitä globaalissa kilpailussa. Onnistuminen syntyy panostamalla tutkimusympäristöihin sekä uusiin yhteistyömuotoihin yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen kanssa”, pääjohtaja Mika Nykänen sanoo.

GTK Mintecillä on huomattava rooli Suomen mineraalialan kehittämisessä ja mm. kotimaisen huoltovarmuuden turvaamisessa. GTK Mintec ratkoo osaltaan globaalia raaka-aineiden kestävään saatavuuteen ja riittävyyteen liittyviä ongelmia. Globaalit raaka-ainetarpeet muuttuvat samalla kun raaka-ainelähteiden köyhtymisestä tulee maailmanlaajuinen haaste. Tällä hetkellä korostuu etenkin akkumineraalien ja kriittisten mineraalien tarve.

”Tarvitsemme kestävällä tavalla tuotettuja raaka-aineita, koska kierrättäminen ja materiaalien korvaaminen eivät pysty kaikilta osin ratkaisemaan kasvavia materiaalitarpeita. Tarvittavien raaka-aineiden tuottamiseen joudutaan tulevaisuudessa käyttämään yhä enemmän energiaa, kemikaaleja ja muita panostuksia. Vastaamme haasteeseen digitalisoitumalla, uudistamalla tutkimusinfrastruktuuria sekä kehittämällä innovaatioita yhdessä alan parhaiden tekijöiden kanssa ympäri maailmaa”, sanoo yksikönpäällikkö Jouko Nieminen.

 

Lisätietoa:

Pääjohtaja Mika Nykänen, mika.nykanen@gtk.fi, p. 029 503 2200
Kiertotalouden ratkaisut -yksikön päällikkö Jouko Nieminen, jouko.nieminen@gtk.fi, p. 029 503 2180

GTK Mintec on osa Outokumpu Mining Camp -osaamiskeskittymää. GTK Mintecin kehittämisen kokonaisuus vuosille 2020–2025:

A. Laboratorio- ja koetehdastoiminnot
Outokummun kiinteistön uudistaminen (Senaatti)
Mineraalitekniikan koetehdas
Prosessilaboratorio
Prosessimineralogian laboratorio
Kemian laboratorio

B. Rikastushiekka-alue – kuiva
C. Rikastushiekka-alue – märkä