Suomen keskisyvä geoterminen energiapotentiaali määritetty – avaa mahdollisuuksia vähähiilisen lämmitysenergian hyötykäyttöön taajama-alueilla

Geologian tutkimuskeskuksen tutkijat määrittivät Suomen keskisyvän geotermisen energiapotentiaalin. Keskisyvä geoterminen energia tarjoaa vähäpäästöisen lämmitysratkaisun tiiviisti rakennetuilla alueilla ja taajamissa, mikä parantaa paikallista ja kansallista ilmastokestävyyttä.

Kaupunkikuva rakenteilla olevasta Kalasataman asuinalueesta auringonlaskun aikaan.
Kuva: Marko Hannula.

Suomen keskisyvä geoterminen energiapotentiaali on huomattava. GTK:n tutkijoiden määritystyön tulokset osoittavat, että yhdestä kallioon porattavasta kaksi kilometriä syvästä lämpökaivosta olisi mahdollista ottaa vuosittain 600–1200 MWh geotermistä lämpöenergiaa. Energiavarannon hyödyntäminen mahdollistaisi vähäpäästöiset lämmitysratkaisut muun muassa tiiviisti rakennetuilla alueilla ja taajamissa. Geotermistä energiaa voidaan käyttää myös kaukolämmön tuotantoon.

Suomen keskisyvän geotermisen energiapotentiaalin mallinnuksessa hyödynnettiin numeerista elementtimenetelmää, matemaattista optimointia sekä neuroverkkoa.

Elementtimalli koostui kaksi kilometriä syvästä koaksiaalisesta lämpökaivosta, jota ympäröi väliaine, eli maa- ja kallioperä. Simuloinneissa huomioitiin maa- ja kallioperän paikkakohtaisesti vaihtelevat ominaisuudet sekä lämpökaivon ominaisuudet ja siihen liittyvät tekniset parametrit. Neuroverkkoa hyödyntämällä energiapotentiaali pystyttiin laskemaan alle minuutissa, kun laskenta ilman koneoppimismenetelmää olisi kestänyt jopa 3,7 vuotta.

Suomen keskisyvä geoterminen energiapotentiaalikartta on tarkoitettu välineeksi energiantuotannon suunnitteluun. Tarkennettu tieto keskisyvän geotermisen lämpöenergian määrästä ja alueellisesta vaihtelusta parantaa sen hyödyntämisen mahdollisuuksia.

Kartta-aineisto on julkaistu GTK:n Hakku ja Maankamara verkkopalveluissa. Aineistoa tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että kyseessä on tekninen potentiaali, johon vaikuttaa kaivon syvyyden lisäksi lämmönkeruunesteen tilavuusvirta (virtaama). Kartta-aineiston käytössä huomioitavat tekijät on kuvattu tarkemmin sen ohessa julkaistuissa metatiedoissa.

Suomen keskisyvän geotermisen energiapotentiaalin aineisto tuotettiin Business Finlandin rahoittamassa Hybrid Geothermal Technology and Data Enabling Positive Energy Buildings (HYBGEO) -hankkeessa.

Karttaleike Suomen keskisyvän geotermisen energiapotentiaalin aineistosta. Karttaleikkeessä valkoisina näkyvät alueet ovat vesistöjä. Kuva: Geologian tutkimuskeskus GTK.

Lisätietoja

Keskisyvä geoterminen energiapotentiaali aineisto Hakku-palvelussa
Keskisyvä geoterminen energiapotentiaali Maankamara-karttapalvelussa

Kimmo Korhonen
Geologian tutkimuskeskus GTK
puh. 029 503 2202
kimmo.korhonen@gtk.fi

Annu Martinkauppi
Geologian tutkimuskeskus GTK
puh. 029 503 5223
annu.martinkauppi@gtk.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös

Urbaania geotermistä energiaa ja energiapositiivisia rakennuksia