Siirry sisältöön

Hybrid Geothermal Technology and Data Enabling Positive Energy Buildings (HYBGEO)

  • Projektissa kehitetään ja havainnollistetaan ratkaisuja energiapositiivisten rakennusten toteuttamiseen pohjoisessa ilmastossa.
  • Pilottikohteena toimii rakenteilla oleva asuinkerrostalo Helsingin Kalasatamassa.
  • Tavoitteena on löytää toimintatapoja, joilla rakennuksen ympäristövaikutukset pysyvät alhaisina lämmitys- ja viilennystarpeista joustamatta.
  • GTK:n tutkimuskokonaisuus projektissa jakautuu osa-alueisiin: urbaanigeofysikaalinen tutkimus, lämmönsiirron mallinnus, energiankäytön optimointi ja ohjaus sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.
  • Business Finlandin Co-Innovation rahoittamassa projektissa ovat mukana VTT (koordinaattori), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Centria AMK, Rototec Oy, Tom Allen Senera Oy, Gebwell Oy, Ab Muovitech Finland Oy ja Bassotalo Oy.