Suomi maailman toiseksi houkuttelevin kaivosalan globaalien investointien kohdealue

Suomen houkuttelevuus kaivosalan investointien kohdealueena on maailman kärkeä. Tuoreessa Fraser Instituten vuosittaisessa julkaisussa Annual Survey of Mining Companies 2019 Suomi sijoittui toiselle sijalle. Ensimmäiselle sijalle sijoittui Länsi-Australian alue.

Fraser-instituutin vuosittaisessa kyselytutkimuksessa arvioidaan eri maiden ja alueiden houkuttelevuutta kaivosinvestointien kannalta mineraalipotentiaalin ja investointeihin vaikuttavien poliittisten tekijöiden näkökulmista.

Viime vuonna Suomi sai sijan 17. Nyt Suomi nousi jälleen tutkimuksen kärkeen. Euroopan maista Suomi arvioitiin kaikkein houkuttelevimmaksi.

Toimintaympäristön suhteen Suomi arvioitiin maailman parhaaksi. Tähän vaikuttivat mm. Suomen kattava geologinen tietoaineisto, hyvä infrastruktuuri ja selkeä lainsäädäntö sekä Suomen yhteiskuntajärjestelmän läpinäkyvyys.

Geologian tutkimuskeskuksen tuottamat geologiset aineistot lukeutuvat maailman parhaisiin.
”Vakaan ja hyvän toimintaympäristömme lisäksi kattava ja jatkuvasti päivittyvä digitaalinen geologinen tietoaineisto vaikuttaa merkittävästi investointipäätöksiin”, sanoo Geologian tutkimuskeskuksen Tietoratkaisut-yksikön päällikkö Niina Ahtonen.

Tutkimus osoittaa, että perinteiset kaivosmaat ja niiden kaivostoiminnan kannalta tärkeimmät osavaltiot ovat kaikkein houkuttelevimpia alan investoinneille. Kärkipäähän sijoittuivat maailman merkittävimmät kaivostoiminta-alueet Suomen ohella USA:sta ja Australiasta.

Annual Survey of Mining Companies 2019 -kysely lähetettiin noin 2 400 malmien etsintää, kehitystä ja kaivostoimintaa tekevälle yritykselle eri puolilla maailmaa. Tutkimus tehtiin 20.8. – 8.11.2019, ja siihen vastasi 263 kaivosalan johtohenkilöä.

Linkki tutkimukseen:
https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2019

Lisätietoja:
Geologian tutkimuskeskus, yksikönpäällikkö Niina Ahtonen, niina.ahtonen@gtk.fi, 029 503 3638