Finland det näst mest lockande landet för globala investeringar inom gruvbranschen

Finland ligger i topp globalt då det gäller länder som är attraktiva för investeringar inom gruvbranschen. I den färska undersökningen Annual Survey of Mining Companies 2019 som publiceras årligen av Fraser Institute kom Finland på andra plats. På första plats kom västra Australien.

I Fraser-institutets årliga enkätundersökning bedöms hur attraktiva olika länder och områden är för gruvinvesteringar med tanke på mineralpotential och politiska faktorer som påverkar investeringar.

Förra året kom Finland på sjuttonde plats. I år placerade sig Finland igen i toppen av undersökningen. Av länderna i Europa kom Finland högst på listan.

Då det gäller verksamhetsmiljön kom Finland på första plats. Till detta bidrog bl.a. Finlands omfattande geologiska datamaterial, goda infrastruktur och tydliga lagstiftning samt det finländska samhällssystemets transparens.

Geologiska forskningscentralens geologiska material hör till de främsta i världen.

”Utöver vår stabila och goda verksamhetsmiljö påverkar vårt omfattande och kontinuerligt uppdaterade digitala geologiska datamaterial investeringsbeslut i betydande grad”, säger chefen för enheten Informationslösningar vid Geologiska forskningscentralen Niina Ahtonen.

Undersökningen visar att de viktigaste traditionella gruvområdena är mest lockande för investerare. Utöver i Finland placerade sig placerade sig de mest betydande områdena för gruvdrift i världen i USA och Australien i toppen.

Enkäten Annual Survey of Mining Companies 2019 skickades till ungefär 2 400 företag inom malmprospektering, utveckling och gruvdrift runt om i världen. Undersökningen utfördes 20.8 –8.11.2019 och 263 personer i ledande ställning inom gruvbranschen deltog i undersökningen.

Länk till undersökningen:
https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2019

Mer information:
Geologiska forskningscentralen, enhetschef Niina Ahtonen, niina.ahtonen@gtk.fi, 029 503 3638