Uusi tapa tehdä töitä: Geologian tutkimuskeskus valtionhallinnon edelläkävijäksi monipaikkaisen työn ja työskentelytapojen kehittämisessä

Geologian tutkimuskeskus GTK kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa monipaikkaista työskentelyä ja uusia työntekemisen tapoja valtionhallinnon edelläkävijänä.

Koronapandemia on pakottanut omaksumaan uudenlaisia tapoja tehdä töitä. Työskentelytapojen osalta ei palata täysin koronaa edeltäneeseen aikaan. Geologian tutkimuskeskuksessa muutos nähdään mahdollisuutena. GTK on käynnistänyt GTK 2.0 -muutosohjelman, jolla edistetään monipaikkaista työntekoa ja uusia työntekemisen tapoja ketterän kehittämisen ja kokeilujen kautta.

Uusia työnteon tapoja kehitetään neljällä osa-alueella: työn tekemisen tapa ja kulttuuri, osaaminen, työympäristö ja -yhteisö sekä teknologia.

”GTK jatkaa toimintansa kunnianhimoista kehittämistä. Valtionhallinnon edelläkävijänä haluamme kokeilla rohkeasti uusia työntekemisen tapoja. Paremmat digitaaliset työvälineet, työntekemisen joustavuus ja monipaikkaisuus ovat keinoja tukea jokaisen työssä onnistumista ja näin vahvistaa työyhteisön tuottavuutta”, sanoo Geologian tutkimuskeskuksen silloinen pääjohtaja Mika Nykänen.

Muutosohjelma on käynnistynyt pilotilla, jossa etsitään toimivia ja työntekoa helpottavia ratkaisuja yhdessä henkilöstön kanssa. Työssä hyödynnetään kaikkea pandemian aikana opittua ja sovelletaan parhaita käytäntöjä myös koronan jälkeiseen aikaan. Pilotti toteutetaan GTK:n Kuopion, Kokkolan ja Rovaniemen toimipisteissä. Noin vuoden kestävän pilotin tulosten perusteella voidaan katsoa vahvasti tulevaisuuteen.

”Pilotin keskiössä ovat työnteon ajallinen ja sijainnillinen joustavuus, toimiva työympäristö, työn vaatimuksia vastaavat välineet ja taito käyttää niitä sekä uuden työntekemisen edellyttämät tavat vuorovaikuttaa ja tehdä yhteistyötä”, sanoo muutosohjelman johtaja Samu Valpola.

Muutosohjelman kumppaneita ovat Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, valtiovarainministeriö, Senaatti-kiinteistöt, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, Microsoft, Fujitsu Finland ja Elisa. Kumppaneiden kanssa löydetään parhaat käytännöt ja toimintatavat. Kumppanit tuovat monipuolista näkemystä ja osaamista työntekemisen muutokseen ja tietoturvalliseen työskentelytapaan.

”Luomme toimivia ja joustavia käytäntöjä sekä teknologioita sujuvan monipaikkaisen työn mahdollistamiseen. Kehitämme ketterin menetelmin uutta. Tavoitteena on luoda malleja, joita voidaan hyödyntää koko valtionhallinnossa”, sanoo Valtorin toimitusjohtaja Pasi Lehmus.

Keskeistä on varmistaa kaikille sujuvan työnteon ja työhyvinvoinnin edellytykset. Tavoitteena on, että muutosohjelman pilotista saadut kokemukset palvelevat koko valtionhallinnon siirtymistä kohti tulevaisuuden työntekemisen tapaa.

”GTK:n avaus näyttää, että monipaikkaista työskentelyä on mahdollista laajentaa nykyisestä. Digitalisoituva työympäristö tarkoittaa, että valtionhallinnossa tullaan lähivuosina siirtymään monipaikkaiseen työhön”, toteaa valtiovarainministeriön ylijohtaja Juha Sarkio.

Lisätietoa

Geologian tutkimuskeskuksen muutosohjelman johtaja Samu Valpola, haastattelupyynnöt assistentti Eija Laukkasen kautta, p. 029 503 2152.

Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi töitä on tehty kotona, maastossa ja mökillä. Mitä tapahtui, kun siirryimme etätöihin? Kokemuksiaan medialle voivat antaa Geologian tutkimuskeskuksen tutkijat. Yhteydenotot GTK:n viestinnän kautta: Sanna Tuominen, sanna.tuominen@gtk.fi, p. 029 503 0122.